Gå till innehållet

Talgoxar varierar varningar för olika rovdjur

Foto: Erik Hansson

Talgoxe. Foto: Erik Hansson

En forskare i Japan har kommit fram till att talgoxar har olika varningsläten för olika rovdjur. Det gick bland annat att urskilja när de varnade för ormar och när de varnade för kråkor och mårdar. Enligt forskaren Dr Toshitaka Suzuki, från Graduate University i Kanagawa, är det första gången detta kunnat påvisas hos fåglar.

I testet placerades modeller av tre olika djur som kan plundra talgoxars bon ut i närheten av deras holkar. Sedan spelades talgoxarnas läten in.

Dr Suzuki kom fram till att talgoxarna gjorde ett “chicka”-läte när mård eller kråka var i närheten och lät “jar” när en orm var synlig, men en närmare analys visade att “chicka”-lätet varierade något beroende på om det var en mård eller kråka.

Enligt Dr Suzuki tyder forskningen på att talgoxar, precis som människor, kan kombinera olika läten för att skapa olika betydelser.

Källa: BBC Nature

Mer att läsa