Gå till innehållet

Talgoxar som äter småfåglar – utspritt fenomen som dokumenterats länge

Talgoxe. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Talgoxe. Foto: Zsombor Károlyi 

Att talgoxar attackerar småfåglar är känt sedan länge och under höstens massiva inflöde av småfåglar från öst har beteendet återigen aktualiserats eftersom de gett sig på rariteter. Enligt uppgifter fick en brunsångare sätta livet till och det var nära att den berömda azurmesen på Öland slutade sina dagar för en talgoxes näbb. 

En viss sparvhök som tog en i Sverige sällsynt stensvala blev för några år sedan känd, omtalad och till och med förärad med en egen Facebook-sida. Men faktum är att det inte bara är klassiska rovfåglar som käkar rariteter och småfåglar som förirrar sig till Sverige.

Under den galna fågelskådningshelgen vecka 41 (läs mer här) rapporterades hur talgoxar attackerat och dödat rariteten brunsångare, men även bland annat även stjärtmesar och kungsfåglar. Talgoxarna anfaller dem och hackar bland annat ut den energirika hjärnan. Flera ringmärkare vittnar om att de sett talgoxar attackera småfåglar som fastnat i näten. Faktum är att även höstens berömda azurmes sågs bli påhoppad av en talgoxe, men den kom undan.

Att talgoxar attackerar småfåglar är inget nytt fenomen. Vi rapporterade om det 2013 efter rapporter från Finland där talgoxar dödat tio gråsiskor och en gulsparv vid en och samma matning. Enligt Anders Wirdheim, informationsansvarig på SOF BirdLife, får föreningen årligen in rapporter från vintermatningar där beteendet observerats.

Observationer har också gjorts betydligt längre bak i tiden än så. 1975 skrev författaren Barnes i boken “The Titmice of the British Isles” om “mordiska tendenser hos talgoxar”, som förutom att attackera andra fåglar för föda, även dödade svartvita flugsnappare för att ta över deras bon. J.L. Caris rapporterade 1958 om hur en talgoxe setts flyga iväg med en kungsfågel som den dödat med hugg mot bakhuvudet. Till och med i århundradet innan, 1899, skrev Howard Saunders om hur “Talgoxar attackerar små och svaga fåglar, krossar deras skallar med sina kraftiga näbbar för att komma åt deras hjärnor och det är även känt att de behandlar fladdermöss på liknande sätt”.

Fladdermössattacker från talgoxar har även konstaterats de senaste åren. Vid inte mindre än 18 tillfällen under två vintrar har de konstaterats attackera och döda sovande fladdermöss i ungerska grottor.

LÄS ÄVEN: • Film på talgoxe som rovfågel. 

Det finns inte mycket forskat på ämnet, men i rapporten “Tillfälligt inflöde av magra och aggressiva talgoxar Parus major under höstflyttningen på Utklippan“, konstaterades att det framför allt var avmagrade talgoxar som flugit över Östersjön som attackerade andra, mindre arter. I texten berättas också om hur aggressiva talgoxar tvingat fågelstationer att ta ner näten i flera dagar eftersom småfåglarna i näten attackerades av talgoxarna. Eftersom flera av “rovtalgoxarna” som observerats genom åren varit ringmärkta i Ryssland föddes teorin om att det var ett beteende som utvecklats i östra populationer.

Oavsett var beteendet uppkommit är det uppenbarligen spritt bland talgoxar och något de ägnat sig åt under lång tid.

Film på hur en talgoxe attackerar och dödar en gråsiska:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=smuyWYtH-hY”]
Klicka här om du inte kan se filmen.

Film på talgoxe som hackar på människa:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=TNkXJe5fAag”]
Klicka här om du inte kan se filmen.

Källor: Vår skådarvärld, Biology Letters, Scientific American och Ornis Svecica

Mer att läsa