Gå till innehållet

Talgoxar mer läraktiga än blåmesar

Studier från Lund visar att blåmesar inte är lika snabba som talgoxar på att komma på lösningar på kognitiva tester.

För att testa hur läraktiga djur är används ibland ett verktyg som kallas ”det transparenta cylindertestet”. En åtråvärd matbit placeras i ett genomskinligt rör, som vrids så att djuret måste ta sig runt till rörets öppningar för att komma åt födan. Om djuret försöker ta maten genom cylinderns vägg räknas det som ett misslyckande. Att gå runt till öppningen och ta maten räknas som att det lyckats.

Schimpanser och korpar brukar klara testat i ungefär tio av de tio första försöken. Deras 100-procentiga framgång kan jämföras med att många småfåglar får resultat på 20-40 procent och att fisken guppy hamnar i ungefär samma spann. Talgoxen står ut från mängden bland småfåglarna med sina 68 procent.

Blåmesar “mycket bra”

Nu har forskare från Lunds universitet utfört testet på blåmesar så att även de kan rangordnas i hur läraktiga de är. Det hamnade på 52 procents framgång, vilket forskarna tycker är “mycket bra”. Men blåmesarna fick alltså se sig slagna av talgoxarna. Dessutom visade forskarna att talgoxarna förbättrade sina resultat om de redan utsatts för testet. Det kunde dock inte ses hos blåmesarna. Fler blåmesar än talgoxar fortsatte med andra ord att försöka komma åt maten (en mjölmask) rakt igenom cylinderns vägg istället för att ta sig runt till öppningen, trots att de tidigare klarat testet.

– En grupp utmärkte sig, talgoxar med erfarenhet av ett genomskinligt rör som lyckades i 80 procent av fallen. De hade alltså lärt sig hur ett genomskinligt rör fungerar. Denna förbättring fanns inte hos blåmesarna. Detta stöder vår idé om att talgoxen är en ovanligt läraktig småfågel. Men det är inte så konstigt egentligen med tanke på att mesar har den relativt största hjärnan av våra småfåglar, säger Anders Brodin, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Bättre än stora papegojor

I studien skriver forskarna att skillnaden i resultaten skulle kunna härledas till att det finns olikheter i de båda mesfåglarnas beteenden. Talgoxar undersöker oftare matställen på avstånd innan de flyger fram till dem, medan blåmesar tenderar att flyga fram direkt. Det har också visats i tidigare studier att talgoxar har högre födosökseffektivitet i en flock med andra arter och att de kan utnyttja ett bredare urval av födokällor jämfört med blåmesar.

Även om blåmesarna fick se sig slagna av talgoxarna så var deras resultat på 52 procent betydligt bättre än exempelvis sångsparvens och träsksparvens drygt 26 procent och gråjakons och blåhuvad arans 34 respektive 33 procent.

Blåmesarna kanske också kan trösta sig med att det är sällan de har nytta av att förstå sig på genomskinliga rör i naturen?

Läs även

Källor: Lunds universitet och Royal Society Open Science

Mer att läsa