Gå till innehållet

Sveriges nya nationalfjäril – en överlägsen vinnare

Citronfjäril. Foto: LG Nyqvist, CC BY-SA 4.0.

D‍et blev en utklassningsseger i omröstningen för Sveriges nationalfjäril. Av de 20 000 rösterna fick citronfjärilen nästan 40 procent. Tvåa kom nässelfjäril och trea amiral.

Citronfjärilen är den fjäril i Sverige som kan bli äldst. Vissa individer kan leva upp till ett år, från juli till juni året därpå. Den lägger sina ägg på värdväxterna brakved eller getapel. Drygt en månad senare har äggen kläckts och larverna förpuppats. Efter två veckor som puppa kläcks fjärilen i juli-augusti. I början av hösten letar de fullvuxna citronfjärilarna upp hålrum i stubbar och träd där de övervintrar. Hanarna är bland de första fjärilarna som kommer fram på våren. De känns igen på sina gröngula vingar. Några veckor senare kommer de vitare honorna fram.

Citronfjäril (hona). Foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0

På våren äter citronfjärilarna från tidigblommande växter som tussilago och sälg, men senare under sommaren är även exempelvis åkervägg, ängsvädd och rödklint populära.

Citronfjärilens larv. Foto: Harald Süpfle, CC BY-SA 3.0

Även om citronfjärilen är vanligast i Götaland och Svealand så kan den även hittas längs den norrländska kusten.

Citronfjärilens ägg på brakved. Foto: Harald Süpfle, CC BY-SA 3.0

Omröstningen för att utse Sveriges nationalfjäril anordnades av Fjärilshuset i samarbete med bland andra Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Sverige Entomologiska Förening och Svensk Dagfjärilsövervakning.

Källor: Fjärilshuset och Artfakta

Mer att läsa