Gå till innehållet

Sveriges första stora fladdermuskonferens

Koloni av långörad fladdermus på vind. Foto: Jens Rydell

Den 12 – 14 november 2021 anordnar föreningen BatLife Sweden och Göteborgs Naturhistoriska Museum Sveriges första stora fladdermuskonferens.

Konferensen är öppen för alla och kommer ha föredrag, workshops, diskussioner och mingel på Göteborgs Naturhistoriska Museum.

– Det här är den första stora konferensen i Sverige med fokus på fladdermöss. Och vi siktar på att göra det till ett återkommande evenemang, berättar en av arrangörerna, fladdermusforskaren Johan Eklöf.

En av dagarna vigs åt myndigheter, naturvårdsorganisationer och forskare för att presentera betydelsen av fladdermöss i naturvårdsarbetet, men övriga dagar är det ett bredare perspektiv som bör intressera allmänheten.

– Vi kommer att ha gästföreläsare från Norge, Danmark och Finland som delar med sig av forskning därifrån, berättar Johan Eklöf. Dessutom får vi en rapport från vindtunneln i Lund. Vi kommer att visa posters, museets samlingar, prata ljud och bjuda på fladdermust. Utöver det står allt från holkar och parasiter till rödlistning, ljusföroreningar, viltpassager och vindkraft på schemat. Men framför allt får alla som intresserar sig för fladdermöss en chans att träffas, det är inte ofta.

Själv ägnar sig Johan Eklöf den närmaste tiden åt studier av hur vindkraft och skogsbruk påverkar fladdermöss. Under nästa år kommer han även studera hur de använder viltpassager.

Ökat intresse i en av Sveriges yngsta naturföreningar
Intresset för fladdermöss har växt enormt de senaste åren enligt BatLife Sweden och föreningen hoppas att Svenska Fladdermuskonferensen kan samla alla som är intresserade av fladdermöss under samma tak för att ta del av forskning, kunskap, tankar från myndigheter, teknik och konst.

Batlife Sweden har bara funnits sedan 2019 och har i dagsläget ungefär 200 medlemmar varav de flesta tillkommit under 2021. Det senaste året har föreningen anordnat åtskilliga digitala träffar och föredrag.

– Det är fortfarande en väldigt liten förening, men intresset tycks vara stort och det kommer säkert att öka ytterligare efter hand som vi ordnar kurser och andra aktiviteter, berättar föreningens ordförande Johnny de Jong.

En stor, årlig konferens kommer säkerligen bidra till ett ännu större intresse för fladdermöss.

Läs mer om Svenska Fladdermuskonferensen hos Batlife Sweden.

Mer att läsa