Gå till innehållet

Sveriges fjärilsrapporter visar stora okända områden

Citronfjäril. Foto: Erik Hansson

På kartan här under listas samtliga fjärilsrapporter som inkommit till Artportalen och alla lokaler i projektet Svensk Dagfjärilsövervakning. Röd färg innebär många rapporter medan gult betyder ett fåtal rapporter.

I en blogg påpekar Svensk Dagfjärilsövervakning att “det finns otroligt stora delar av Sverige där det aldrig rapporterats fjärilar” och det gäller även tätbefolkade områden som Skåne. Över lag rapporteras det framför allt fjärilar nära vägar och bebyggelse.

För att fylla i kartan med ännu fler fjärilsrapporter kan du antingen rapportera på Artportalen eller hjälpa till i ett specifikt område inom projektet Svensk Dagfjärilsövervakning.

Källa: Svensk Dagfjärilsövervakning

Mer att läsa