Gå till innehållet

Sveriges djur­vänligaste kommun 2023 har utsetts

För femte året i rad presenterar Djurens Rätt årets djurvänligaste kommuner. 2023 går segern till Bjurlöv och på topp 10 hittas kommuner från hela landet.

Djurens Rätts ranking, som kallas “Djurvänlig kommun”, baseras på enkätundersökningar om exempelvis vilken mat som serveras i skolor och förskolor, men även vilka djurskyddskrav som ställs vid upphandlingar, användning av påskfjädrar i offentliga rum, begränsning av fyrverkerier och åtgärder för att skydda djur vid valborgsfirande. Svaren summeras enligt ett poängsystem och vinnaren är helt enkelt den kommun som får högst poäng.

Bland de 71 procent av Sveriges kommuner som svarat på enkäten kunde Djurens rätt se att nästan 70 procent ökat servering av växtbaserad mat. Nio av tio kommuner har minst en vegetarisk rätt varje dag och mer än var tredje kommun har ökat antalet vegetariska dagar per vecka. Det märks även ett ökat engagemang för bristfällig djurvälfärd i kycklingproduktionen.

– Att allt fler kommuner ställer om och introducerar mer växtbaserat och samtidigt också ställer djurskyddskrav är glädjande att se. Köttkonsumtionen måste halveras till 2030 för djuren, klimatet och folkhälsan. Och här gör kommunerna ett bra jobb för att nå dessa mål, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Enkäten visar också ett ökat tänk på djuren när det gäller firande. 94 procent av kommunerna anger att de numera avstår från kommunalt arrangerade fyrverkerier, vilket kan jämföras med enbart 25 procent år 2020. Runt 90 procent av kommunerna avstår dessutom från påskfjädrar.

En sämre utveckling syns dock bland vilka djurskyddskrav som kommunerna ställer vid upphandling av köttprodukter. Den högsta nivån enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier är KRAV-certifiering, men jämfört med förra året är det färre kommuner som ställer krav på den högsta nivån. Anledningen sägs vara det höga kostnadsläget.

Vinnaren har varit på topplistan länge

Årets mest djurvänliga kommun 2023, enligt Djurens rätts kriterier, är Burlövs kommun. De har flera gånger tidigare legat på tio i topp, men tack vare satsningar på mer växtbaserad mat, fler vegetariska dagar och veganska rätter kniper de i år förstaplatsen.

Ola Moberg, kostchef för Burlövs kommun, kommenterar vinsten så här:
– Jag brinner för att få utveckla den hållbara matproduktionen med omsorg om djuren. Som förälder kan jag påverka vad vi äter hemma. I min roll som måltidschef i en kommun kan jag påverka utvecklingen i samhället. I min måltidsverksamhet arbetar jag för att sträva mot de globala målen i Agenda 2030 som vi kan påverka 2030, t ex utsläpp av CO2, främja modernt jordbruk och näringsriktig mat för alla.

Över lag är det många kommuner som återfinns på tio i topp-listan år efter år. Den enda nykomlingen 2023 är Östersund.

Sveriges mest djurvänliga kommuner 2023:

  1. Burlöv
  2. Tierp
  3. Örebro
  4. Östersund
  5. Järfälla
  6. Sandviken
  7. Stenungsund
  8. Göteborg och Köping
  9. Nyköping

Läs även

Så kan djur släppas fria i djurhållningen

Källa: Djurens Rätt

Mer att läsa