Gå till innehållet

Så kan djur släppas fria i djurhållningen

Mellan 2018 och 2020 samlades det in ungefär 1,4 miljoner EU-medborgares underskrifter i uppropet “End the Cage Age“. Undertecknarna vill ha ett slut på inburade djur i matindustrin. Eftersom initiativet samlade in över en miljon underskrifter beställde EU-parlamentet en utredning om frågan. Utredningen är nu klar.

Forskarna, allt från experter på djurbeteenden, veterinärer och biologer, tittade på om det finns alternativ för djurindustrin som inte innebar att djuren hålls inlåsta i burar.

– Vårt fokus var på äggläggande hönor och grisar. Det är dessa djur som hålls i högst antal och burfria alternativ finns redan eller är under utveckling, säger Bas Rodenburg vid Utrecht university, som var en av de inblandade forskarna.

Forskarna kom, inte helt oväntat, fram till att djuren mår bättre av att inte vara i burar eftersom de då kan ägna sig åt sina naturliga beteenden. För hönor och grisar innebär det till exempel att böka eller picka efter föda i marken, men på betonggolv omöjliggörs detta grundläggande beteende hos djuren. Dessutom får griskultingar chansen att spendera mer tid med sin mor.

Ingen större ekonomisk nackdel
Forskarna kunde inte se någon större skillnad för lantbrukarnas ekonomi med att låta djuren röra sig friare, men de skulle behöva vara vaksamma på ökad risk för infektioner hos de frigående djuren.

För att det ska ske en övergång till mer frigående djur inom EU anser forskarna att det måste bli lönsamt för lantbrukarna att göra de nödvändiga investeringarna, till exempel genom subventioner och att konsumenter kan tänka sig att betala lite mer för dessa produkter. I ett längre perspektiv anser forskarna att lagstiftning är en effektiv metod. Att till exempel förbjuda att djur hålls i små burar och att ställa krav på att griskultingar ska få vara hos sin mor.

Källor: Utrecht University och rapporten “End the cage age:
Looking for alternatives”

Mer att läsa