Gå till innehållet

Sverige röstar mot ökad kollagring i skogen

Skogsindustrin lobbar hårt för att EU:s krav på ökad kollagring i skogen ska röstas ner. Samtidigt försöker miljörörelsen skärskåda myterna som sprids.

Den hårt omdebatterade förordningen kallas för LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Den handlar om att varje medlemsland ska kompensera för sina utsläpp genom att öka upptag av koldioxid i skog och mark. Detta genom att skydda mer natur, men också bruka den försiktigare så att det orsakar mindre utsläpp.

Tisdag 28 mars ska EU:s energiministrar rösta om frågan. Sveriges regering utannonserade nyligen att man kommer rösta nej till LULUCF eftersom det “kommer innebära betydande inskränkningar i det svenska skogsbruket”. I pressmeddelandet från regeringen uttalar sig Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson:
– Sverige har utvecklat en väl fungerande modell för långsiktigt hållbart skogsbruk med växande nettoupptag av växthusgaser. Detta beslut riskerar att bli kontraproduktivt och leda fram till minskad klimatnytta och orsaka negativa effekter för jobb, landsbygd och ekonomi.

Biologerna och skogsexperterna i föreningen Skydda skogen är av en helt annan uppfattning:
– Att Sverige, som rådande ordförandeland i EU, öppet nu avser att motarbeta en central del i EUs centrala klimatpaket ”Fit for 55” är skamligt, okunnigt, nonchalant och pinsamt. Att rösta nej till den framförhandlade LULUCF-överenskommelsen om inlagring av kol i skogsmarken är att lägga sig platt för skogsindustrins förljugna kampanjer om den svenska skogsbruksmodellens förträfflighet, säger Ulf von Sydow, talesperson i Skydda Skogen.

Föreningen har skickat ett brev till regeringen där de förklarar att skogsbrukets avverkningar orsakar utsläpp och då omvandlas från en kolsänka till en kolkälla. Det tar decennier för de nya träden som växer upp på kalhygget att kompensera för dessa utsläpp. Dessutom blir 80 procent av skogen som avverkas kortlivade produkter såsom papper och bioenergi som eldas upp och som därmed inte lagrar kol speciellt länge.

Även WWF i Sverige kallar beskedet från regeringen för “pinsamt“.

WWF slår hår på myter

WWF EU har skickat ut en varning för att inte politikerna i EU ska lyssna på skogsindustrins “försök att stoppa varenda meningsfull begränsning till vad de kan bränna”. Det har också gjort en lista på nio vanliga myter från skogsindustrin och hur det egentligen förhåller sig om biobränsle. Här är några av dem:

Myt: “Att elda trädprodukter är bättre än fossila bränslen eftersom det är förnybart”.
WWF EU: – Som hundratals forskare har varnat för kan förbränning av träd faktiskt öka utsläppen i årtionden eller århundraden jämfört med fossila bränslen. Europeiska kommissionens egna forskare har klargjort att till och med förbränning av små grenar kan öka utsläppen i så lång tid som tjugo år – tid som vi inte har om vi ska kunna stoppa den galopperande klimatförändringen.

Myt: “Träd skulle ändå ruttna och frigöra koldioxid om vi lämnade det i skogen, så det är bra att bränna det”.
WWF EU: – Det kan ta årtionden för veden att ruttna, särskilt när det gäller större saker som trädstammar, stubbar och stora grenar, och en del av kolet stannar kvar i marken på lång sikt. Om man däremot bränner sådana material släpps kolet direkt ut i atmosfären. Att lämna död ved i skogen är också avgörande för den biologiska mångfalden – vi behöver mer död ved, inte mindre.

Myt: “Vi måste skörda träd och plantera nya så att skogarna kan fortsätta att absorbera koldioxid”.
WWF EU: – Även om det är sant att den hastighet med vilken en skog som helhet absorberar kol från atmosfären minskar med tiden, beror det på att den lagrar en allt större mängd kol. Det är en bra sak, inte ett skäl att avverka den av klimatskäl, även om en del av det avverkade virket hamnar i långlivade produkter.

Europeiska kommissionen skriver till exempel: “Nya vetenskapliga studier [visar att] fram till 2050 är det osannolikt att de potentiella ytterligare fördelarna med avverkade träprodukter och materialersättning kommer att kompensera för minskningen av nettosänkan i skogen i samband med den ökade avverkningen”.

Läs även

Greenpeace: Sveriges utsläpp redovisas inte korrekt
• EU-rapport: Biobränsle från skog ger högre utsläpp än kol och olja
• Ny rapport varnar för att bränna träd som bioenergi
• Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
• ”Uteslut skoglig biomassa i förnyelsebardirektivet”
• Ny rapport: Biodrivmedel ”onödigt mellanspel”

Källor: Skydda Skogen och WWF EU

Mer att läsa