Gå till innehållet

Svenska regeringen motarbetar EU:s fiskestopp på akut hotad ål

Samtidigt som toppmötet om biologisk mångfald pågår i Kanada har svenska regeringen utannonserat att de inte vill ha något fiskestopp för den akut hotade ålen.

Ålen är klassad som akut hotad av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). I Sverige har antalet minskat med hela 99 procent sedan 1950-talet, enligt Fisknyckeln (Sportfiskarna och SLU ArtDatabanken).

För att rädda arten rekommenderade Internationella Havsforskningsrådets (ICES) häromåret i en rapport att fiske och vattenkraft som hotar ålens överlevnad och reproduktion ska hållas så nära noll som möjligt. Miljöorganisationer runt Östersjön har också gått ut med krav på att allt yrkes- och fritidsfiske på ål förbjuds tills arten har återhämtat sig. Men fisket fortsätter och enligt WWF är Sveriges ålfiske bland de största i EU.

EU:s fiskeriministrar ska inom kort förhandla om fiskemöjligheter för en stor mängd arter i EU:s atlantiska vatten, samt för en förlängd förbudsperiod för fiske av ål från dagens tre månader till sex månader. Det kommer den svenska regeringen motarbeta. Motiveringen till att inte minska fisketrycket på den akut hotade arten låter så här:

– Förslaget som ligger på bordet är bekymmersamt. Det svenska ålfisket är ett kulturarv. Vi behöver säkra att den här kulturen och traditionen inte försvinner. Skulle de här EU-reglerna gå igenom vore det ett hårt slag, som i princip omöjliggör svenskt ålfiske. Regeringen delar samtidigt EU-kommissionens bild av att mer insatser krävs för att värna ålen, men tycker att det finns andra åtgärder som är mer lämpliga. Jag kommer nu åka till Bryssel för att förhandla det här. Vi kommer försöka nå en kompromiss som möjliggör ett fortsatt begränsat, hållbart och varsamt svenskt ålfiske, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

WWF kallar beskedet för “pinsamt” och anser att ett totalt fiskestopp behövs och i en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Pär Holmgren och Emma Nohrén, MP:

– Regeringen borde välkomna och aktivt arbeta för kommissionens förslag om utökad fredningstid för ål. Men att regeringen med SD i ryggen nu ser ut att ge upp till och med detta lilla ökade skydd för ålen går helt i linje med den attityd som regeringens skuggchef Jimmie Åkesson gett uttryck för både före och efter valet – Sverige är så litet, och svenska åtgärder för klimat och miljö så dyra och verkningslösa, att det är bättre att låta bli. Låt nån annan ta ansvaret. Men när det gäller ålarna, och många andra utrotnings­hotade arter, finns det ingen annan som kan ta det ansvaret. Det är EU som måste skydda dem, och då är Sveriges röst avgörande.

Källor: Regeringen och SVD

Mer att läsa