Gå till innehållet

Svenska forskare kan ha hittat 2,4 miljarder år gamla svampar

Den svampliknande fossilen från jordens ungdom. Röntgentomografisk avbildning av lavabubbla med mycelie-fossil. Bubblan är 0,8 mm i diameter. Foto: Stefan Bengtson

Om de små “fossila mikroberna” som de svenska forskarna hittat verkligen är svampar är de över en miljard år äldre än vad svampriket tidigare ansetts vara.

– De fossila myceliehärvorna är till förväxling lika svampfossil som vi hittar i samma sorts miljö i bergarter som “bara” är några miljoner år gamla. Men vi kan inte helt utesluta att en okänd grupp av organismer utan anknytning till svampar har frambringat sådana livsformer, säger Stefan Bengtson, försteförfattare till artikeln som publicerats i Nature Ecology & Evolution.

Fynden har gjorts i en bubblig lava från Sydafrikas berggrund och det som liknar svampmycelier är bara någon hundradels millimeter tjocka, så det är inte underligt att de inte hittats tidigare. Liknande mycelier har i andra bergarter identifierats som svampar.

Om det stämmer så innebär det att det växte svampar på jorden i en extrem livsmiljö redan för 2,4 miljarder år sedan. De skulle i sådana fall vara dubbelt så gamla som man tidigare trott.

För att överleva i kompakt mörker, långt under jord har svamparna utvecklat andra sätt än fotosyntes för att få i sig energi.

– Svampar i den miljön levde sannolikt i symbios med mikrober som utnyttjade kemiskt lagrad energi för sin ämnesomsättning. De kanske inte ens behövde fritt syre, säger Magnus Ivarsson, expert på den djupa biosfären och en av deltagarna i den nya studien.

Forskarna kommer nu fortsätta utforska livsmiljöerna och de funna organismerna.

Källa: Naturhistoriska Riksmuseet

Mer att läsa