Gå till innehållet

Sveaskog anlägger våtmark istället för granplantage

Våtmark. Foto: Sveaskog

I Östergötland har Sveaskog skapat en våtmark istället för att plantera igen området med gran. Projektet är ett samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland och den lokala Naturskyddsföreningen-kretsen.

– Hade vi inte gjort det här hade hygget fortsatt ned hit och förmodligen planterats igen med gran. Istället har vi valt att göra en del av hygget till våtmark, säger Louise Åkerstedt, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog, i en film om projektet som Sveaskog gjort.

Våtmarken ligger vid Grävsätters landskap intill Åsens naturreservat i Åtvidabergs kommun. Här har Sveaskog avsatt ungefär 30 procent av markytan för att skapa våtmarken och gynna vattenlevande arter.

– Restaureringen av våtmarkerna är en viktig insats för att skapa biologisk mångfald och för att öka antalet vattenlevande organismer och insekter som i sin tur leder till fler andra arter i området, säger Louise Åkerstedt.

Sveaskog jobbar även med våtmarksprojekt i Böda ekopark på Öland, i Högsby längs Emån, i Ydre kommun och under 2021 planeras ett nytt våtmarksprojekt i områden runt Misterhult utanför Oskarshamn.

Våtmarker lagrar mer kol per kvadratmeter än många skogar, samtidigt som de förser oss med andra tjänster – skydd mot översvämningar, mindre risk för torka och en förbättrad biologisk mångfald till exempel. Historiskt har Sverige blivit av med enorma ytor våtmarker. De har oftast omvandlats till jordbruksmarker och skogar.

Läs även:
Utdikad våtmark lika stor klimatbov som vägtrafiken
Våtmark kan skapas genom att fylla igen gamla skogsdiken
Fler vill anlägga våtmarker – motverkar torka, gynnar biologisk mångfald
Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Källa: Sveaskog

Mer att läsa