Gå till innehållet

Studie: Inlärning utomhus har stor betydelse för barns livskvalitet

Enligt en ny studie från Storbritannien finns det “betydande bevis” för att inlärning utomhus har en stor betydelse för att förbättra barns livskvalitet. Samtidigt minskar barns tid i naturen allt mer, bland annat på grund av allt upptagnare familjeliv och ökad rädsla i samhället. Studiens författare menar att det krävs nationella rekommendationer för utomhuspedagogik.

LÄS ÄVEN: • Örn-tv i undervisningen en framgångssaga.

Studien är baserad på slutsatser från fem olika rapporter om barns inlärning i naturen som alla slår fast att brist på vistelse i naturen gör att barnen “inte utvecklar förståelse och erfarenheter som har en långsiktig påverkan på deras livskvalitet” och det gäller framför allt när det gäller fysisk hälsa och karaktärsdrag så som empati och kreativitet.

LÄS ÄVEN: • 7000 lärare utbildade i att använda friluftsliv i skolan.

Studien menar att det nu är bråttom för beslutsfattare att inse vikten av inlärning utomhus och vilka möjligheter det ger för att underlätta för barnens liv. Det är dags att göra det till nationell standard, enligt författarna.

– För tillfället är utomhusinlärning bara en del av skolor i England om lärarna inser värdet av det. Med så mycket fokus på akademiska färdigheter kan det uppstå en press på lärare att stanna i klassrummen, vilket betyder att barnen missar många erfarenheter som kommer gynna dem senare i livet, säger studiens författare Sue Waite till BBC.

LÄS ÄVEN: • Stora satsningar på friluftsliv för barn i Norden.

Hon menar också att många skolor är pressade att leverera resultat och att de begränsas av tid, pengar och andra resurser, men med bättre kunskap om vilka övningar som fungerar utomhus skulle det inte behövas extra mycket tid till den här formen av undervisning. Med rätt riktlinjer från politiker skulle därmed barnens undervisning och livskvalitet kunna förbättras, enligt Sue Waite.

Källa: BBC och rapporten (pdf)

Mer att läsa