Gå till innehållet

Stort skogsområde får miljonstöd till naturturism

Vildmark i Dalarna ska utvecklas för att locka naturintresserade.

Vildmarksriket har länge lyfts för sina höga naturvärden och potential för ekoturism. Redan på 1960-talet uppmärksammades det av naturfotografen Jan Lindblad och 2010 konstaterade kommunerna i området att platsen var lämplig för naturturism. Tre år senare utsåg WWF området till en Svensk pärla och i en förstudie från samma år (finns som dokument hos Naturvårdsverket) konstateras att det är en “för Mellansverige stycke unik ’råvaruplats’ för naturupplevelser” med “en reell möjlighet att utveckla lokal besöksnäring”. Där lyfts också ett varningens finger:

– Men, med en industri som snabbt tuggar i sig skogen, är det också i sista sekunden som frågan lyfts och ett helt omvälvande vägval måste snabbt göras för att säkerställa att Vildmarksriket i framtiden skall kunna användas som upplevelseplats, artbank och intäktsskapare genom ekoturism. Åtgärder kan fortfarande göras för att ställa om från enbart virkesproduktion, kalavverkning och landskapsförgörning till något mycket mer långsiktigt hållbart och miljövänligt, skriver utredaren Anders Ståhl i förstudien.

Nu har Mora kommun beviljats stöd från Jordbruksverket (landsbygdsprogrammet i den Europeiska jordbruksfonden) och Leader Duo Dalälvarna för undersöka möjligheterna att utveckla naturturism i området Vildmarksrike. Det ska göras tillsammans med Leksand och Vansbro kommun, Visit Dalarna samt ett stort antal föreningar, företag och markägare i området. Målet är att planen ska vara förankrad med alla inblandade i oktober 2024.

50 000 hektar med potential för många verksamheter

Mora kommun skriver att utvecklingen av naturturism kommer att kunna ge nya arbetstillfällen och inkomster till markägare och entreprenörer, något som på sikt innebär inkomster till kommunerna.

– En gemensam vision behövs där allas intressen lyfts och tillvaratas. Vi ska kartlägga möjligheter, hot och farhågor samt på vilket sätt vi kan utveckla området. Framför allt ska den vara förankrad hos intressenterna, säger Karin Eriksson, näringsutvecklare på Mora kommun till Dalabygden.

Vildmarksriket ligger mellan Mora, Vansbro och Leksands kommun. Det är är ungefär 50 000 hektar stort, varav 8 000 hektar anses vara skyddsvärd skog. Bland verksamheterna som har potential i området nämns att titta på ugglor, örnar, älgar, bävrar, svampplockning, spårning efter rovdjur, tjäder- och orrspel, samt vandringar.

Läs även

• Natursidans avdelning om naturturism
Fågelskådning skapar lika många jobb som gruvindustrin i Alaska
KRÖNIKA: Dags för småkrypens intåg i naturturismen
Licensjakt på varg kan drabba naturturism

Källor: Mora kommun, P4 Dalarna och Dalabygden

Mer att läsa