Gå till innehållet

Licensjakt på varg kan drabba naturturism

Varg i hägn. Foto: Marie Gillander

I vinter får det skjutas 33 vargar i licensjakt. Det har länsstyrelserna i Västmanlands, Dalarnas och Örebro län tagit ett gemensamt beslut om. Beslutet får kritik från Svenska Rovdjursföreningen som anser att det kommer drabba naturturismföretagare och att Sverige borde lära sig av Tyskland.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

Länsstyrelserna skriver att huvudsyftet med licensjakten är att “minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst”. Den kommer ske i gränsrevir och det ska inte finnas någon “genetiskt viktig” varg i dessa revir. Om det skulle visa sig att det trots allt finns någon genetiskt viktig varg i området så kommer jakten att avlysas.

Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och jakten innebär ett rimligt “uttag” i förhållande till vargpopulationens tillväxt och storlek på cirka 395 vargar under inventeringen 2020-2021. Samtidigt medges att jakten innebär en 12,8 procents risk att vargstammen hamnar under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, vilket är en något högre risk än tidigare år.

“Lär av Tyskland”

Svenska Rovdjursföreningen anser att licensjakt på varg går emot EU:s art och habitatdirektiv och att inavelsgraden i den skandinaviska vargpopulationen är för hög. Dessutom borde Sverige lära sig av Tyskland om hur man uppnår en bättre acceptans än genom jakt.

– Det är märkligt att Sverige som har så mycket skog och liten befolkningsmängd inte kan hysa fler vargar när till exempel Tyskland som är mindre till ytan, har betydligt mindre skog och är betydligt mer tätbefolkade kan hysa en vargstam på upp mot 1500 individer. I Tyskland förekommer ingen populationsbegränsande licensjakt. Sverige borde lära av andra länder om hur man uppnår en bättre acceptans än genom att jakt, skriver föreningen i en kommentar.

Föreningen är också kritisk till att det inte tas någon hänsyn till företag som arbetar med naturturism i de revir som ska skjutas bort. 

– De arbetar utifrån lokalsamhället och livnär sig genom att låta turister få uppleva den mycket speciella känslan att höra en vargfamilj yla. De revir som nu skjuts bort är just de som företagen använt i sina guidningar. Varför bedöms inte detta in i den “socioekonomiska effekten” av vargrevir? frågar sig Svenska Rovdjursföreningen.

Källor: Länsstyrelsen och Rovdjursföreningen

Mer att läsa