Gå till innehållet

Storsatsning på våtmarker i höstbudgeten

Gråhäger i våtmark. Foto: Erik Hansson

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet beslutat att satsa 200 miljoner kronor på att förebygga torka och kartlägga och forska kring grundvatten. Att restaurera och anlägga våtmarker blir en viktig del av denna satsning.

Både under 2016 och 2017 har grundvattennivåerna varit väldigt låga i Sverige, med bevattningsförbud på många håll i landet som följd. Regeringen menar att det i framtiden kan bli allt vanligare med vattenbrist och torka och satsar därför tillsammans med Vänsterpartiet 200 miljoner kronor i höstbudgeten på att “förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna”.

LÄS ÄVEN: • Våtmarker kan spara miljardbelopp vid översvämningar

– Huvuddelen av medlen investeras i att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Mera vatten ska kunna magasineras och hållas kvar i markerna, genom att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet påpekas också våtmarkers många andra fördelar så som biologisk mångfald, skydd mot klimatförändringar och att minska övergödningen. Naturvårdsverket kommer ta fram en våtmarksstrategi där risk för torka blir av särskild betydelse.

– Det är väldigt tydligt i alla klimatprognoser för Sverige, om vi inte bygger en beredskap nu går vi mot en torrare tid. Det blir svårare att driva lantbruk och matproduktion i Sverige. Det blir på sikt också svårare att trygga dricksvattenförsörjningen, säger Gustav Fridolin till Ekot.

Det satsas även mer pengar på nationella vattenkatastrofgruppen VAKA som ska hjälpa kommuner vid  dricksvattenkatastrofer.

Källor: Regeringen och Ekot

Mer att läsa