Gå till innehållet

Storbritanniens talrikaste fåglar

Gärdsmyg. Foto: Erik Hansson

Gärdsmyg. Foto: Erik Hansson

I Sverige är det lövsångaren som är den numerärt vanligaste arten. Mycket på grund av att den är spridd från Skåne upp i fjällvärlden under sommaren. I Storbritannien ser det dock ganska annorlunda ut. Den talrikaste häckfågeln är gärdsmyg (7,7 miljoner par) följt av rödhaken (6 M), bofink (5,8 M) och först på tionde plats återfinns lövsångaren med sina 2,2 miljoner par.

Storbritannien har också stora antal fåglar som övervintrar i landet, men häckar på andra platser. Hit hör till exempel skrattmåsen med 2,2 miljoner övervintrare och 130 000 par som häckar, morkulla (1,4 M, 78 000) och enkelbeckasin (1 M, 76 000).

Källa: Sveriges Ornitologiska Förening

Mer att läsa