Gå till innehållet

Storbritannien satsar på rewilding med rovdjur

Europeisk vildkatt. Foto: Michael Gäbler, CC BY 3.0.

Storbritannien är ett av världens värsta länder när det gäller förstörd natur. För att nå juridiskt bindande mål för biologisk mångfald vill Storbritannien nu bland annat ta hjälp av arter som utrotats ur landet.

Myndigheten Natural England ska undersöka hur man lämpligast återinför arter som utrotats från Storbritannien, återskapar livsmiljöer och hjälper hotade arter att hitta till nya områden. Detta som ett led i att uppnå de nya bindande mål för biologisk mångfald som landet satt upp.

Återintroduktionen gäller bland annat två arter som i stort sett varit borta från Storbritannien i 200 år: kungsörnen och vildkatten. Kungsörn har bara klarat sig kvar med ett bestånd i Skottland. I Skottland lever också den sista spillran av vildkatter på ungefär 300 individer. De anses dock vara i stort sett “funktionellt utrotade” och får nu bland annat hjälp från Sverige.

För hotade arter som mård, sovmöss, kornknarr, vallhumla och svartfläckig blåvinge ska försök göras med att släppa ut dem i nya, lämpliga områden.

Flera naturorganisationer har uttryckt sitt stöd för insatserna. Så här säger Rebecca Wrigley, vid Rewilding Britain till Independent:

– Det har skett en massiv nedgång för vilda djur under de senaste decennierna och Storbritannien är ett av världens mest utarmade länder när det gäller natur. Men återkomsten av topprovdjur, som människor antingen har drivit till utrotning eller lämnat inför en osäker framtid, kan spela en nyckelroll för att hjälpa naturen att komma på fötterna, bland annat genom att säkerställa en fullt fungerande näringskedja och balansera våra trasiga ekosystem.

Källa: Independent

Mer att läsa