Gå till innehållet

Storbritannien har förlorat en häckande rovfågel

Ängshök (hane). Foto: Niclas Ahlberg

För första gången sedan 1975 häckar det inte längre ängshök i Storbritannien. Även i Sverige är det en sällsynt häckfågel, men här pågår flera framgångsrika projekt med stora ideella insatser för att hålla populationen stabil.

Förlusten av ängshök som häckfågel i Storbritannien avslöjas i den senaste rapporten från Rare Breeding Birds Panel (RBBP), som dock redovisar uppgifter från 2020. Det året sågs det förvisso tre honor och sex hanar i landet, men de häckade aldrig. Det är första gången sedan 1975 som rovfågeln inte häckar alls i Storbritannien.

– I nuläget, med så få individer och ingen häckning, ser framtiden blek ut för ängshöken i Storbritannien. Men arten har återhämtat sig förr och hängiven naturvårdspersonal, volontärer och markägare ska se till att de återhämtar sig igen, skriver Rare Breeding Birds Panel.

Ängshök är en flyttfågel som lämnar norra Europa tidigt på hösten och övervintrar i Senegal. De utsätts för många hot längs med vägen. I Spanien och Frankrike, som tidigare var artens starkaste tillhåll, minskade antalet på grund av ett allt intensivare jordbruk, tidigare skördar och allt våtare somrar.

Ängshöken häckar ofta mitt i åkrar, vilket gör det svårt för jordbrukare att upptäcka bona vid skörd. För att fåglarna ska lyckas krävs intensiva bevarandeåtgärder för att skydda bon från jordbruksverksamhet, minska risken för predation, förhindra störningar och risken för olaglig förföljelse. Det sistnämnda misstänks vara ett problem. Satellitmärkning har visat att två häckande honor båda oväntat försvann från samma område i Norfolk under de senaste åren. Även i Sverige har det skett misstänkta fall av att ungar rövats bort, så sent som i år.

I Sverige är det ett brett nätverk av volontärer som tillsammans med länsstyrelsen och lantbrukare jobbar för att ängshöken ska klara sig. Glädjande nog går det tack vare det relativt bra för arten i Sverige. På Falsterbo Bird Show i september berättade Peter Berry, som inventerar rovfåglarna, att det i år kommit rekordmånga ungar på vingarna (14 stycken) i Östergötland. På Öland, landets starkaste fäste för rovfågeln, slogs rekord i fjol med 64 ungar och i år sågs över 40 flygga ungar.

Läs mer om ängshökens märkliga byte av häckningsmiljöer i den här artikeln.

Källa: Joint Nature Conservation Committee och Rare Breeding Birds Panel

Mer att läsa