Gå till innehållet

Stor satsning på våtmarker gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Rörhöna i våtmark. Foto: Erik Hansson

Från och med idag, på internationella våtmarksdagen 2 februari, satsar regeringen och Naturvårdsverket 200 miljoner kronor om året på våtmarker. Genom att anlägga och restaurera våtmarker skapas bättre förutsättningar att bekämpa översvämningar, grundvattenbrist, övergödning och dessutom gynnas den biologiska mångfalden. 

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och de står för en lång rad viktiga och värdefulla ekosystemtjänster. Trots det har nästan var fjärde våtmark försvunnit i Sverige de senaste 100 åren. I Skåne och Mälardalen är läget ännu värre. Här återstår bara en tiondel av den ursprungliga våtmarksarealen.

LÄS ÄVEN: • Finsk studie: Betande djur bäst på naturvård i våtmarker

– Våtmarker är multifunktionella och när dessa restaureras och anläggs bidrar det till att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. De bidrar också till ökad biologisk mångfald, minskad övergödning, minskad klimatpåverkan, samt klimatanpassning, säger Eva Amnéus Mattisson som är projektledare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Våtmarker kan spara miljardbelopp vid översvämningar

Nu kan länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer söka bidrag för att anlägga och restaurera våtmarker. Sammanlagt finns det 200 miljoner kronor om året i tre år att söka.

– Vi hoppas verkligen att länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer har massor av projekt som de vill sätta igång, säger Eva Amnéus Mattisson.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa