Gå till innehållet

Stor ny våtmark ska hjälpa vadarfåglar

Nu har arbetet inletts med att anlägga en 100 hektar stor våtmark vid Bokholmens mosse i Svalövs kommun. När den är klar kommer det bli den största anlagda våtmarken hittills i Skåne, enligt entreprenörerna Naturvårdsingenjörerna AB.

Storspov. Foto: Erik Hansson

Storspov. Foto: Erik Hansson

Våtmarken finansieras av EU:s förra landsbygdsprogram och ligger längs en dal strax söder om Söderåsens nationalpark. Idag är området en mosse som är söndertrampad av boskap, men när projektet är klart ska betesdjuren framför allt beta i kantzonerna.

– När det gäller fågellivet vet vi att det här kommer att bli en fantastiskt bra lokal för alla de här hotade vadarfåglarna som vi har trängt ur landskapet under en väldigt lång period. Till exempel storspoven kommer säkert att trivas ypperligt i det här landskapet, säger Tuve Lundström på Naturvårdsingenjörerna till P4 Malmöhus.

Sammanlagt kommer projektet ha en budget på fem miljoner kronor.

Källa: P4 Malmöhus

Mer att läsa