Gå till innehållet

Stockholm om bristen på skötsel i skyddad natur

Nackareservatet i Stockholm. Foto: Erik Hansson

Nyligen gjorde Skogsstyrelsen en landsomfattande inventering av 12 000 skyddade områden. De kom fram till att den naturvårdande skötseln är eftersatt i minst hälften av de skyddade skogarna och ett av de värsta länen är Stockholm. I stadens nya budgeten satsas dock betydligt mer pengar på naturvård.

Skogsstyrelsen anser att 82 procent av de skyddade områdena i Stockholms län är eftersatta i sin skötsel och behöver förbättrad naturvård.

Hur kan det komma sig, Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad?
– Jag tror att det tyvärr främst beror på prioriteringar. Naturskötseln varierar inom länet och är beroende av en kontinuerlig finansiering, något vi har haft i Stockholm, men nu ökar vi den summan. Det finns en tro på att när man väl bildat naturreservat så kan naturen sköta sig själv, men det stämmer inte, säger hon.

Elva av länets reservat ligger i Stockholms stad och snart kommer de troligen utökas med ytterligare två områden; Kyrkhamn och Hagsätraskogen.

Våren 2020 ska Stockholms stad också ta fram en övergripande strategi om att värna den biologiska mångfalden i huvudstaden. Det ska enligt Miljöpartiet bli ett prioriterat område och i budgeten för 2020 har stadens grönblå majoritet pekat ut tre områden som ska förstärkas:
1. Ta fram “geografiskt kopplade åtgärdsprogram i analogi med de lokala åtgärdsprogrammen för vatten”. Det gäller 1-3 stadsdelar och en summa på 1,3 miljoner kronor.
2. Utbildningar för bättre skötsel av naturområden (0,5 mnkr)
3. Utökad satsning på skötsel för naturreservat (12 mnkr, en höjning från 2018 års 8 miljoner)

– Vi vill att fler ska besöka våra naturreservat och för att se till att vi har höga rekreationsvärden men samtidigt en skyddad biologisk mångfald så krävs det kontinuerlig skötsel, därför är vi glada över att kunna skjuta till extra medel till detta i budgeten för 2020, säger Katarina Luhr.

Vad kommer prioriteras när det gäller skötsel för naturreservat?
– Vi har elva naturreservat i Stockholm och fler är på gång. Eftersom att varje naturreservat har sin egen skötselplan så hoppas jag att vi kommer kunna se mer kontinuerlig skötsel men även mer information till besökarna, allt för att få fler att uppleva Stockholms unika natur.

Är ni nöjda med årets miljöbudget?
– Vi är såklart glada över att kunna höja budgeten för stadens miljöarbete, det är en tydlig prioritering från den grönblå majoriteten.

För dig som vill hitta ut i Stockholms natur finns boken Upplevelser i Stockholms natur, som är gjord av många med Natursidan-koppling. Det finns även en Facebook-grupp med samma namn för allmän information om Stockholms natur.

Läs även:
• Upplevelser i Stockholms natur – Natursidans hyllade bok
Löften om fler och utvidgade naturreservat från Stockholms nya styre
Ny våtmark i Sveriges populäraste naturreservat

Mer att läsa