Gå till innehållet

Starkt hotade fjärilar ska räddas med samarbetsprojekt

Under namnet “Fjärilslandskapet vid Jämtkrogen” ska fjärilarna violett guldvinge och trolldruvemätare försöka räddas, rapporterar P4 Västernorrland.

“Fjärilslandskapet vid Jämtkrogen” är ett samarbete mellan Västernorrlands och Jämtlands länsstyrelser och skogsbolaget SCA. Målet är att rädda de rödlistade fjärilarna violett guldvinge och trolldruvemätare, som båda anses “starkt hotade” i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Rapsfjärilars immunsystem – evolution i realtid

Per Sander, koordinator på åtgärdsprogrammet för hotade arter på Länsstyrelsen, säger till P4 Västernorrland att den violetta guldvingen minskat med 90 procent under de senaste 50 åren.

Trolldruvemätaren i sin tur har drabbats av en allt mer likartad granskog. För att gynna trolldruvemätaren arbetas det bland annat med försiktiga gallringar, utökningar av befintliga gläntor och hävd av gamla nedlagda fäbodvallar, men även med fortsatta inventeringar för att hitta nya tidigare okända förekomster. Trolldruvemätaren lever, som namnet antyder, av växten trolldruva, som i sin tur trivs i näringsrika granskogar och på fäbodvallar.

Trolldruvemätare. Foto: M.Virtala – 

Den violetta guldvingen har drabbats av minskande skötsel och igenplantering av ogödslade slåtterängsmark.

Projektet kommer satsa på framför allt Borgsjöområdet eftersom det är det i särklass mest artrika området i Västernorrland och man där förväntas nå framgångar. Förhoppningen är att det sedan ges förutsättningar även i andra områden.

LÄS ÄVEN: • Projekt för att rädda hotad fjäril igång

– Vi hoppas att det ska leda till kunskap om var arterna finns. Och att vi får andra aktörer med på samma spår så att vi kan åstadkomma den gröna infrastrukturen i landet där arter kan sprida sig och trivas, säger Per Sander.

Källor: P4 Västernorrland, Länsstyrelsen och Artfakta

Mer att läsa