Gå till innehållet

Sparvar sjunger allt högre för att höras i städer

Vitkronad sparv. Foto: "Mike" Michael L. Baird, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3475595

Vitkronad sparv. Foto: “Mike” Michael L. Baird, CC BY 2.0

Oljuden från städer kan få oss alla att missa fågelsång. Det gäller även fåglarna själva och enligt ny forskning i USA sjunger stadslevande sparvar allt högre för att överrösta bullret. Till ingen nytta har det visat sig.

Studien från George Mason-universitetet har analyserat sången hos vitkronade sparvar i San Francisco och kommit fram till att de sjunger allt högre för att höras.

LÄS ÄVEN: • Fågelsång och fågelläten i Sverige.

– Fåglarna i Presidio park har tydligt bytt till en dialekt som hörs bättre över det urbana dånet. Och de sjunger dessutom i en högre frekvens, troligen för att höras bättre över det låga mullret från bilar, berättar forskaren Kim Todd i Bay Nature Magazine.

Dessvärre verkar förändringen inte ha någon effekt. När fåglarna höjer rösten tappar de finessen i sången och det verkar inte gå hem hos honorna. En studie på talgoxar i Nederländerna visar dessutom att honor hellre väljer hanar som sjunger i lägre frekvenser. I ett längre perspektiv kan detta leda till att det utvecklas två olika arter – en som sjunger högt i städerna och en lantlig art som sjunger lägre, med större variation.

LÄS ÄVEN: • Fågeln som sjunger som popmusik.

Sången är inte det enda stadslevande fåglar anpassar. De blir även aktivare på morgonen, parar sig tidigare på säsongen och är även aggressivare än sina artfränder på landet.

Källor: Audubon och Bay Nature Magazine

Mer att läsa