Gå till innehållet

Spaniens fåglar har minskat med över 60 miljoner på 20 år

De senaste 20 åren har nästan 64,5 miljoner fåglar försvunnit i Spanien enligt en ny stor undersökning. Anledningen är framför allt en snabb förlust av livsmiljöer, men även allt mer utbredda monokulturer, insektsmedel i jordbruket och föroreningar i städerna.

Undersökningen baseras på över 1000 personers insamlande av data mellan 1996 och 2015. Varje vår besökte de samma område två gånger och noterade alla fåglar de såg och hörde. Sammanlagt samlades det in data från 20 000 platser.

Störst minskning stod jordbrukets fåglar för (23 procent), men även stadsfåglarna minskar kraftigt (18 procent). Däremot ökar antalet fåglar i skogsområden.

– Vi tror helt enkelt att det betyder att fåglarna försöker fly till andra områden när deras livsmiljöer förvärras, säger Juan Carlos del Moral på BirdLife Spain.

Värst har det gått för småtrappen som minskat med 71 procent och även vaktel, varfågel och gulsparv har minskat med över 50 procent i landet. Dessa fyra arter kommer troligtvis snart rödlistas.

Carlos del Moral menar att mer av EU:s jordbruksbidrag måste gå till att skapa bättre miljöer för fåglar och insekter och att fler ängar bevaras. Över 1000 kvadratkilometer ängar försvann i Spanien enbart under 2015.

Källa: Audubon

Mer att läsa