Gå till innehållet

Södra avverkar just nu i en skog med skyddade arter

Tjäder är en av de arter som är skyddad enligt artskyddsförordningen och som lever i skogen som nu avverkas. Foto: Erik Hansson

I Yxsjö öster om Göteborg pågår just nu avverkning i en skog med skyddade och fridlysta arter, skriver Skydda Skogen i ett pressmeddelande. Tjäder, nötkråka, bivråk, spillkråka och orkidéerna knärot och spindelblomster är några av de arter som lever i skogen. Arter som är skyddade enligt miljölagstiftningen.

Södra har börjat avverka trots att de känner till de skyddade arterna. De känner också till att det kan krävas dispens för att avverka miljöer med dessa arter. Föreningarna Skydda Skogen, Göteborgs Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Härryda har begärt att länsstyrelsen utreder om dispens från artskyddet krävs för att få avverka i skogen. Men trots att ärendet inte är avslutat på länsstyrelsen än så har Södra valt att börja avverka i skogen nu.

LÄS ÄVEN: • Skyddsvärd skog vid Odensgöl kalavverkas

Inom området finns även flera fornlämningar som hotas. Michael Nilsson som är ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda säger:

– Det är mycket allvarligt att Södra inte avvaktar länsstyrelsens hantering av artskyddet. Södras avverkning kan vara olaglig då den kan bryta mot artskyddsförordningen. Vi tycker det är märkligt att en skog som har klassats som högsta naturvärde med skyddsvärda arter och fornlämningar får avverkas av en stor skogskoncern som hävdar att de har ett hållbart och miljövänligt skogsbruk.

Det avverkningsanmälda området i Yxsjö, med arter som finns i skogen.

De tre miljöföreningarna har vänt sig gemensamt till Södra och bett skogsbolaget att avvakta men har inte fått något svar. Istället har skogsmaskiner körts in i skogen. Föreningarna har också begärt att länsstyrelsen omedelbart stoppar avverkningen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat.

Knärot, en orkidé som växer i den skog som nu avverkas. Alla orkidéer är fridlysta. Foto: Hans Hillewaert. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

I januari skrev föreningarna till länsstyrelsen och informerade om de fridlysta och skyddade arter som påträffats i skogen vid inventering. Arter som ska skyddas enligt artskyddsförordningen. De begär att länsstyrelsen ska genomföra en prövning av artskyddet och därefter fatta ett beslut. Vid en sådan prövning måste arterna prövas var för sig.

Källa: Pressmeddelande

Mer att läsa