Gå till innehållet

Smidig och utförlig bok om stickmyggor

Bara det faktum att det görs en bok om stickmyggor i Nordeuropa är väldigt glädjande. Det är nog ingen som förväntar sig att det ska bli en storsäljare, men det var inget hinder när det fanns kunniga och engagerade personer och finansiering via Entomologiska föreningen i Stockholm.

Att de båda skaparna Anders Lindström (text och foto) och Disa Eklöf (illustrationer) dessutom tar uppgiften att skriva en bok om stickmyggor på så stort allvar att de gör en så här pedagogisk och genomtänkt guide till stickmyggor gör insatsen ännu finare. De hade antagligen kunnat nöja sig med att lägga ner hälften så mycket jobb med boken utan att någon hade klagat.

Omslaget till “Stickmyggor i Nordeuropa” av Anders Lindström och Disa Eklöf

Den lilla behändiga och drygt 200 sidor långa boken går ner i en större jackficka och gör verkligen skäl för undertiteln “en fälthandbok”. Den inleds med en kort introduktion om myggornas livscykel, myggor och sjukdomar, tips om hur de kan fångas och dokumenteras, samt en detaljerad genomgång av myggans olika delar. Därefter kommer en så kallad “nyckel” som i det här sammanhanget innebär en guide till hur du känner igen en mygga. Bara genom att se om myggorna har fläckar på vingarna eller ränder på benen går det till exempel att utesluta en hel del arter. Därefter behöver man gå in på detaljer på kroppen för att lyckas med artbestämning. En lupp eller kamera med makrofunktion är därmed att rekommendera.

Pedagogiska texter, illustrationer och bilder gör det enkelt att kasta sig in i artbestämmandet även om man aldrig tidigare ägnat sig åt myggor.

Förutom möjligheten att nyckla sig fram till rätt art så presenteras också Sveriges i dagsläget 51 stickmyggor och tolv arter, som troligen snart kan hittat hit, i detalj. Beskrivningar om var de lever och hur de känns igen visas bredvid snygga, tydliga illustrationer och fotografier. Det måste varit ett rejält jobb att få ihop allt till boken, men det har verkligen lönat sig.

Varje mygga presenteras i stor detalj.

Nu har en synnerligen nischad del av Sveriges natur fått en suverän bok. Det finns alla förutsättningar för att intresset för stickmyggor ska väckas, om inte brett, så åtminstone i vissa grupper. Nu har också andra författare av fälthandböcker fått en bra bok att snegla på för att inspireras i rätt riktning.

Transparens: Natursidan fick ett exemplar av boken från Stockholms entomlogiska förening.

Mer att läsa