Gå till innehållet

Skog med hotade fladdermöss avverkad – markägare friad

Ek med hålighet. Arkivfoto: Nikola Veljković – Own work, CC BY-SA 4.0

Markägaren polisanmäldes sedan hen kalavverkat sin skog i Minnesberg i Trelleborg. Den lilla skogen var väldokumenterad för sina höga naturvärden och boplats åt sju fridlysta fladdermusarter. Åklagaren la dock ner förundersökningen i brist på bevis.

Det var i augusti som skogsområdet avverkades, vilket uppmärksammades av Trelleborgs Allehanda. Ungefär en halv hektar med 150-åriga ekar och bokar med håligheter, lämpliga som boplatser åt fladdermöss sågades ned. Detta trots att det fanns fridlysta fladdermöss i området (bland annat den rödlistade barbastellen) och trots att Skogsstyrelsen rekommenderade att det skulle bildas ett kommunalt naturreservat i området.

Men planerna på ett naturreservat ställdes in när politikerna i kommunen inte ville köpa marken. Istället såldes den i början av 2020 till en ny markägare som ett halvår senare lät avverka skogsområdet. Det ansåg länsstyrelsen var ett brott mot artskyddsförordningen eftersom det 2019 hittades sju arter fladdermöss under en inventering i området.

I veckan lade åklagaren ner förundersökningen i brist på bevis. Åklagaren anser inte att det är klarlagt att fastighetsägaren “känt till eller borde ha känt till förekomsten av fladdermöss på fastigheten innan skogsavverkningen”, skriver Trelleborgs Allehanda.

– Folk är väldigt ledsna. Bor man i Minnesberg så gör man det av en anledning, och den är inte att bo på ett kalhygge, säger kommunekolog Cathrine Ek till tidningen.

Källor: P4 Malmöhus och Trelleborgs Allehanda

Mer att läsa