Gå till innehållet

Ska spännande häckningar avslöjas eller inte?

Är det en fördel eller nackdel att offentliggöra häckningar av ovanliga fåglar i Sverige? Natursidan intervjuar BirdLife Sverige om för- och nackdelarna.

En återkommande debatt bland fågelskådare är om kända häckningar av spännande fåglar ska offentliggöras eller inte. Hittills har båda metoderna använts, exempelvis med häckningen av fjälluggla i Stekenjokk 2011. Den offentliggjordes efter att häckningen lyckats (även om många fått reda på det tidigare) och det vallfärdade människor till området för att titta på den sällsynta och majestätiska häckfågeln. Över lag fungerade det bra och folk höll sig på behörigt avstånd, samtidigt som området fick stor uppmärksamhet och många fick naturupplevelser för livet.

Härfågel strax öster om Los Molinos på Fuerteventura. Foto: Erik Hansson

Härfågel, en art vars eventuella häckning hemlighålls. Foto: Erik Hansson

Att hemlighålla en häckning är en annan metod som på Öland använts vid exempelvis stäpphöks- och härfågelhäckning. Stäpphöksrapporter från Öland som tyder på häckning göms på Artportalen för att skydda lokalen och häckningen.

Anders Wirdheim, informationsansvarig på SOF Birdlife Sverige, klargör föreningens åsikter i den ganska knepiga frågan.
– Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med att offentliggöra en häckning. En fördel är att myndigheter och bolag blir medvetna om häckningen, vilket innebär att det i bästa fall går att förhindra en exploatering. En annan fördel är att många par ögon tjänar som vakter – överträdelser upptäcks lättare och kan åtgärdas. De stora nackdelarna med att offentliggöra häckningar är att många blir nyfikna och inte uppträder på rätt sätt, vilket kan innebära allvarliga störningar. Sedan finns naturligtvis risken att någon som är ute i olovliga ärenden, till exempel äggsamlare, tar chansen.

Hur reellt är egentligen hotet från äggsamlare?
– Vi trodde nog att detta hot var ytterst litet numera, men en rättegång som nyligen ledde till tre fällande domar har ändrat vår bild. Äggsamling är fortfarande ett reellt hot, framför allt mot sällsynta eller på annat sätt åtråvärda arters äggkullar. Ett problem i det sammanhanget är att det i Sverige fortfarande är tillåtet att inneha äldre äggsamlingar. Detta utnyttjar de aktiva samlarna genom att systematiskt feldatera sina äggkullar så att de ser ut att vara insamlade för länge sedan. Därför har vi från BirdLife Sverige begärt att vår lagstiftning, precis som våra grannländer, ska kriminalisera även innehav av samlingar.

Förutom domen mot äggsamlarna så har området i Stekenjokk efter den offentliga fjällugglehäckningen stängts av på grund av äggplundring. Nyligen gjordes det dessutom ett inbrott i en lada i Storbritannien där sex tornuggleägg blev bytet och i Danmark dömdes fyra personer till böter för att ha stulit måsägg. Så äggsamlare får nog tyvärr sägas vara ett fortsatt problem.

Men äggsamling är inte det största mänskliga hotet mot fågelhäckningar.

– De största hoten mot häckningar utgörs av störningar. Många fågelarter är över huvud taget mycket störningskänsliga i inledningen av häckningen, vilket kan innebära att de överger sitt bo om de tror att det blivit upptäckt. Vidare kan människors intresse för en boplats leda bopredatorer på spåret. Skator, kråkor och andra håller koll på vad vi gör och är både nyfikna och påhittiga, fortsätter Anders Wirdheim.

Ängshök. Foto: Daniel Pettersson

Ängshök. Foto: Daniel Pettersson

Länsstyrelsen i Kalmar skickade i förra veckan ut ett pressmeddelande där de bad folk att rapportera häckande ängshökar så att dessa kan räddas undan den pågående skörden, men de tog också upp ett annat problem – fotografering vid boet.

– Det är absolut förbjudet att störa fåglar som häckar. Överhuvudtaget ser vi en ny trend med fågelfotografer som kanske inte har riktigt samma etik som tidigare där fotografering vid fågelbon betraktades som fotoetiskt förkastligt, skriver Naturenheten vid länsstyrelsen i Kalmar.

Även Anders Wirdheim menar att detta är ett ökande problem.
– Ett växande problem när det gäller störningar av fåglars häckning utgörs av närgångna fotografer. Vi har många exempel på att gömslen monterats mycket nära boplatser, liksom att man använder mp3-spelare med sång för att locka fram en revirhävdande fågel. Problemet har vuxit i takt med att avancerade kameror blivit mycket vanligare.

Det tål att upprepas: Visa hänsyn i naturen. Läs gärna våra etiska tips.

Läs mer:
Ny incident: Fåglar störs av uppspelning av fågelsång.
Fågelexperter avråder från uppspelning.

Mer att läsa