Gå till innehållet

Sillgrisslors högteknologiska ägg upptäcktes av en olyckshändelse

Sillgrisslor – så nära pingviner andra fåglar kan komma. Här på Stora Karlsö. Foto: Erik Berg

Sillgrisslor som dyker i vattnet från klippavsatser. Foto: Erik Bergh

När en forskare råkade spilla destillerat vatten på ett ägg från sillgrisslor märkte han att ägget stötte bort vätskan. Doktor Steven Portugal började då tillsammans med sitt team analysera äggen närmare och upptäckte att det var konformade strukturer på äggens skal som gav äggen denna egenskap. Strukturerna gör att vätska samlas i droppar som samlar in smuts på ägget. När dropparna faller av tar de med sig smutsen.

Sillgrisslor lägger inte sina ägg i bon utan rakt på klippavsatser, något som är möjligt tack vare äggens ovala form och skrovliga yta. Troligen har deras ägg även utvecklats till att lättare få bort bakterier och smuts på grund av äggens utsatta läge. Strukturen underlättar också för fågelns embryo att andas då skalet släpper igenom syre och koldioxid. Andra havslevande fåglar i ungefär samma miljö har dock inte lika funktionella ägg.

Källa: BBC Nature

Mer att läsa