Gå till innehållet

Sex tigerungar i Thailands nationalpark kvitto på lyckad naturvård

Sex nyfödda tigerungar har upptäckts i nationalparkerna Mae Wong och Klong Lan i Thailand. Sammanlagt finns nu 16 tigrar i nationalparkerna och det ses som ett kvitto på lyckat naturvårdsarbete, enligt WWF.

– De två nationalparkerna Mae wong och Klong lan har utvecklats väl under senare år och har blivit tigervänliga efter bra insatser av nationalparksadministrationen och thailändska WWF. Tigrarna kommer från källpopulationen i nationalparken Huai Kha Khaeng söderut och nu när förhållandena förbättras i Mae Wong och Klong Lan stannar tigrarna och blir kvitto på bra naturvårdsarbete, säger Ola Jennersten, tigerexpert på Världsnaturfonden WWF. 

LÄS ÄVEN: • Tigrar ska återintroduceras i Kazakstan

Tigrarna har hittats med hjälp av 164 kamerafällor på 82 platser och undersökningen visar att antalet vuxna honor ökat med 25 procent per år och att antalet ungar fördubblats sedan senaste inventeringen. Att det upptäckts fler honor i området ses som den viktigaste delen av undersökningen för tigrarnas framtid, men det behövs även arbete med att stoppa tjuvjakt och skapa ökad bytestillgång för tigrarna för att de ska klara sig.

Ola Jennersten berättar att en viktig faktor för framgången är ett flerårigt samarbete med lokalbefolkningen. Då minskar deras jakt på bytesdjur och de håller dessutom utkik efter tjuvskyttar. 

LÄS ÄVEN: • Samtal om tjuvjakt och rovdjur mellan tigerexpert, WWF och länsstyrelsen

Det finns dock ett närstående hot mot nationalparkerna. I området som två av tigrarna föddes planeras en stor damm, som skulle orsaka omfattande skador för ett av de viktigaste tigermiljöerna i Sydöstra Asien och hota hela ekosystemet, säger Rungnapa Phoonjampa, projektledare för de båda nationalparkerna i WWF-Thailand.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av antalet tigrar för första gången på årtionden

Förutom att kamerafällorna upptäckte fler tigrar kunde det även konstateras att antalet leoparder och asiatiska vildhundar ökat med nio respektive 16 procent sedan 2014.

Källa: WWF

Mer att läsa