Gå till innehållet

Sånglärka (Alauda arvensis, Eurasian Skylark)

Sånglärka. Foto: Erik Hansson

Sånglärka. Foto: Erik Hansson

Längd: 18 cm
Släkte: Alauda
Familj: Lärkor
Läte: Sången är ett klassiskt läte om våren med en ibland flera minuter lång kvitterstrof som pågår utan paus. Utförs i flykt, på darrande vingar. Flyktlätet är ett kort rullande eller porlande “pjurrit” eller “prryyt” som påminner om en mikroversion av sången. Inspelningar hos Xeno-canto.

Beskrivning:
En kraftig lärka med ljus brunspräcklig ovansidan och ljusare undersida. Bröstet är gulaktigt med kraftig streckning på längden. Förhållandevis lång stjärt med yttre stjärtpennor som är vita, precis som bakkanten på vingen. Står ofta så gott som stilla i vinden och drillar.

Kan förväxlas med:
• Trädlärka som har kortare stjärt och föredrar skogsmiljöer.
• Piplärkor som är långsmalare med längre näbb och ben.

Övrigt:
• Minskar kraftigt på grund av förändringar i jordbrukslandet.
• En av våra tidigaste vårfåglar i februari eller mars.
• Äter både insekter och frön.
Alla våra texter om sånglärka

Filmer:
[youtube_sc url=https://www.youtube.com/watch?v=zJwceRqbwzA rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1]

Bilder:

Sånglärka i sångflykt. Foto: Erik Hansson

Sånglärka i sångflykt. Foto: Erik Hansson

Mer att läsa