Gå till innehållet

Så undviker hjortdjur vargar

Bob Hayes är vargforskare från Yukon i nordvästligaste Kanada och har följt vargarna i området med sändare under många år. I Kanada finns ungefär 55 000 vargar och vildrenar lever i flockar på upp till 170 000 djur. Ändå utgör vargarna inte något större hot mot renarna. Varje år dödar vargar bara ungefär 7600 renar.

Ren vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Ren vid Nipfjället i Sverige. Foto: Erik Hansson

Anledningen är enligt Bob Hayes dels att renarna vandrar över ytor stora som halva Sverige och att vargarna helt enkelt inte hänger med på så långa vandringar utan istället har sina revir någonstans på vandringsvägen. En annan anledning är att vargar har svårare att jaga när bytesdjuren samlas i stora horder.

Så var det på 1800-talet med bisonoxar och gaffelantiloper som vandrade över Nordamerika och så är det för gnuerna i Afrika. Flera studier på senare år visar att hovdjur som håller ihop i stora horder lättare undkommer rovdjur. Därför är rovdjurs effekter på dessa hovdjur marginella.

Andra hovdjur som lever ensamma i relativt små revir har svårare att freda sig från vargarna. Det gäller exempelvis älgar. Därför påverkar också vargarna sina ekosystem på helt olika sätt. I södra delen av Yukon kan vargarna varje år döda så mycket som över 15 procent av älgstammmen.

– Tanken att en varg alltid är en varg är inte helt korrekt. Vargarnas effekter på sin omgivning är helt och hållet en effekt av de ekologiska omständigheterna, bytesdjurens beteende och vargarnas sätt att organisera sig, säger Bob Hayes.

Källor: SVT Nyheter och Canadian Wildlife Service

Mer att läsa