Gå till innehållet

Så stora är ersättningarna från Viltskadefonden

Kungsörn sittande. Foto: Zsombor Károlyi

Kungsörn som troligen inte har något med taxen att göra. Foto: Zsombor Károlyi

Det skrivs ibland om ersättningar för tamdjur och husdjur som skadats eller dödats av rovdjur. Några fall på senaste tid visar ungefär vilka ersättningar som betalas ut av Viltskadefonden. För tre lamm som dödats av lodjur betalades det nyligen ut 6000 kr medan ägarna till en tax som dödades av en kungsörn under en rådjursjakt fick en ersättning på 15 900 kr. Maxbeloppet för hundar som dödats av rovdjur är ungefär 20 000 kr.

När det gäller renar är systemet något annorlunda och räknas på antalet rovdjur som finns i ett område och hur många föryngringar som sker. Förekomst av järv, varg eller lodjur ger 70-80000 kr per område, tillfällig förekomst ger 35 000 kronor och föryngring ger 200 000 för järv och lodjur och 500 000 kronor för varg.

Mer att läsa