Så skiljer du på entita och talltita

Det säkraste sättet att skilja entita och talltita är via lätet där entitans lockläte låter som en liten nysning medan talltitan har ett väldigt nasalt, retsamt läte.

Med sannolikhetslära går det också att anta att det är en talltita om du befinner dig i en barrskog medan entitor föredrar fuktig lövskog, vilket avslöjas av artens gamla namn kärrmes. Detta ska dock ses som en ledtråd och är inte någon säker metod.

Att se skillnad på tysta individer kan vara väldigt svårt. Håll utkik efter talltitans vita vingband och större svart ”haklapp”, men det är inte alltid så tydligt.

Entita. Foto: Marie Gillander

Entita. Foto: Marie Gillander

Entitans sång:

Entitans lockläte:

Talltita: Foto: Gunilla Falk

Talltita: Foto: Gunilla Falk

Talltitans sång:

Talltitans lockläte:

Källa: British Trust for Ornithology och ”Fågelguiden”