Så skiljer du på entita och talltita

Det säkraste sättet att skilja entita och talltita är via lätet där entitans lockläte låter som en liten nysning medan talltitan har ett väldigt nasalt, retsamt läte.

Med sannolikhetslära går det också att anta att det är en talltita om du befinner dig i en barrskog medan entitor föredrar fuktig lövskog, vilket avslöjas av artens gamla namn kärrmes.

Att se skillnad på tysta individer kan vara väldigt svårt då de typiska karaktärerna som ett vitt vingband och större svart ”haklapp” hos talltitan kan vara överlappande mellan arterna.

Entita. Foto: Marie Gillander

Entita. Foto: Marie Gillander

• Entitans läten:


Talltita: Foto: Gunilla Falk

Talltita: Foto: Gunilla Falk

• Talltitans läten:


Källa: British Trust for Ornithology och ”Fågelguiden”