Gå till innehållet

Så kommunicerar sillgrisslor för att dela på föräldraansvaret

Sillgrisslor på Stora Karlsö. Foto: Niclas Ahlberg 

Sillgrisslor turas som föräldrar om att hämta mat och att ruva. Nu har forskare kommit fram till att föräldern som hämtar mat i havet kommunicerar med sin partner om när det är dags att byta. På så sätt delar de på den mest ansträngande uppgiften och ser till att båda parter får vila.

Att söka föda är betydligt mer energikrävande än att ruva. Föräldern som flyger ut och tar fisk behöver därför ibland bytas av. Nu har forskare kommit fram till att sillgrissleföräldrar putsar sin partner under längre tid för att signalera att den behöver vila ett pass till. Den stannar helt enkelt vid boet och fortsätter putsa tills budskapet gått fram till partnern, oavsett om de haft fiskelycka eller inte.

LÄS ÄVEN: • Sillgrisslors högteknologiska ägg upptäcktes av en olyckshändelse

Studien gjordes på 16 sillgrisslepar. Deras beteende studerades och när fåglarna bytte sysslor fångades fåglarna in för att kolla i vilken form de var i. Forskarna kom fram till att putsandet tog extra lång tid när en av föräldrarna hade låg kroppsmassa. Dessutom märkte de att sillgrisslor som var i bra form oftare kom tillbaka med fisk.

– Vi har gjort fältarbete med sillgrisslorna i åratal i området och studerat reproduktions- och föräldrabeteende, och vi blev fascinerad av den variation som vi såg bland par i deras beteende. Några rollbyten var korta och affärsmässiga medan andra byten verkade involvera mycket samspel mellan fåglarna, och det tog lång tid för dem att byta syssla, berättar Carolyn Walsh vid Newfoundland’s Memorial University.

Sillgrisslor lever länge. I snitt över 20 år, men 2016 häckade en 44-årig sillgrisslaStora Karlsö utanför Gotland. De bildar livslånga par och båda parterna delar ett intresse för att deras ungar ska överleva, men föräldrarna kan vara i konflikt över hur mycket de investerar i föräldraskapet. Studien visar hur sillgrisslorna kommunicerar med varandra för att det ska bli ett relativt rättvist föräldraskap.

Tony Gaston från Environment Canada säger till Science Daily att fågelpar är välstuderade när det gäller energiinvesteringar och matleverans, men att vi är vana vid att tänka på dessa problem utifrån evolutionära avvägningar. I den här nya studien visas den “förhandling” som sker mellan individerna i ett par. Tony Gaston tror att studien kommer leda till mer forskning om kommunikation inom fågelpar.

Källor: American Ornithology Pubs och Science Daily

Mer att läsa