Gå till innehållet

Så går det för Sveriges fåglar

Rapporten "Fågelåret 2013".

Rapporten “Fågelåret 2013”.

Idag skickade Birdlife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) ut ett pressmeddelande om den senaste upplagan av rapporten “Fågelåret” som tar upp hur det går för de svenska häckfåglarna. 

Över lag går det sämre för fåglarna i norr och väster där upp till 67 procent av populationerna minskar, medan det går bättre för fåglarna i landets sydliga och östliga delar där det syns en ökning för 56 procent av arterna. Som sämst går det för fåglarna i Västra Götalands och Värmlands län.

Vad dessa skillnader beror på är inte klarlagt, men “signalen är stark”.

– Det vi kan säga med säkerhet är att våra fågelsamhällen påverkas av och förändras beroende på klimatförändringar, men exakt hur detta slår är oklart. En tendens i vårt material och i fördjupade analyser av våra data är att det relativt sett går bättre för generalist-arter med tyngdpunktsmässigt sydlig utbredning, samtidigt som det relativt sett går sämre för specialister och sådana med nordlig tyngdpunkt i utbredningen, skriver Birdlife Sverige i pressmeddelandet.

Samma tendenser visades redan i en rapport i början av 2013.

Uppgifterna bygger på inventeringar gjorda av “i första hand amatörornitologer”.

Källa: Birdlife Sverige Sveriges Ornitologiska Förening

Mer att läsa