Gå till innehållet

Rovdjurspropositionen ändrad för kungsörn

På torsdag ska rovdjurspropositionen diskuteras i Riksdagen. Med all sannolikhet kommer den att röstas igenom eftersom Allianspartierna och Sverigedemokraterna har uttryckt sig positiva till att det räcker med hälften så stora populationer av våra rovdjur för att så kallad “gynnsam bevarandestatus” ska uppnås. Dessutom sänks minimimålet för kungsörn från 600 par till 150 par.

I förra veckan förtydligades dock två av formuleringarna kring kungsörnen.

– Där har vi förtydligat att det inte är meningen att införa jakt på kungsörn, och att 150 konstaterat häckande par är den nedre gränsen för gynnsam bevarandestatus, säger Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet till Svensk Jakt.

Skillnaden från den tidigare formuleringen är alltså att det nu tas upp i propositionen att det “inte är meningen att införa jakt på kungsörn” och så ändras formuleringen från att “målet är 150 häckningar” till att det ska vara den “nedre gränsen för gynnsam bevarandestatus”.

Källa: Svensk Jakt

Mer att läsa