Gå till innehållet

Rovdjur viktigare än man trott – kan troligen inte ersättas med jakt

I en ny stor samlingsstudie som publiceras i den vetenskapliga tidsskriften Science skriver forskare att stora rovdjur, som vargar, björnar och rovfåglar, har större betydelse för ekosystemen än man tidigare trott. Slutsatsen i rapporten kallas ”de stora rovdjurens kaskadeffekter på ekosystemen” och handlar om att de stora rovdjuren påverkar hela växtligheten i både skogar och vatten genom att hålla nere populationen av stora växtätare som rådjur. Därmed gynnar de stora rovdjuren också indirekt allt från insekter till fåglar.

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

I studien har 31 rovdjursarter studerats, varav 19 är akut hotade och rödlistade. Resultatet är likadant oavsett om det gäller ett ekosystem i Norden, på den afrikanska savannen eller havsuttrar på USA:s västkust.

Den australiensiska vildhunden dingo har exempelvis utrotats på många håll i Australien vilket lett till att antalet kängurur och rävar ökat. Det har i sin tur orsakat att flera australiensiska pungdjursarter har minskat eller dött ut och att växtligheten minskat i områden utan dingo.

I Afrika har bristen på lejon och leoparder gjort att babianer ökat i antal och orsakar skada på  jordbruksgrödor, samt kraftig minskning av babianers byten små hjortdjur och små apor.

Här i Europa har det framför allt påvisats att i områden med få lodjur har antalet rävar ökat, vilket lett till färre harar, orrar och tjädrar.

Lodjur i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

Lodjur i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

Det är inte bara den biologiska mångfalden som gynnas av toppredatorer. Eftersom de håller efter stora växtätare motverkar de också växthuseffekten och jordens klimatförändringar.

– Den viktiga slutsatsen i den här studien är att många av rovdjuren är hotade och sårbara för utdöende, detta samtidigt som man här visar att de har en stor betydelse för ekosystemen på många olika vis, säger Bo Ebenman, professor i biologi vid Linköpings universitet, till SVT.

Forskningen visar också att rovdjuren inte kan ersättas med jakt.

– En sak som är viktig är att vi kan se att människan inte kunnat ta över rovdjurens funktion. Det sägs ibland att mänsklig jakt skulle kunna ersätta rovdjurens funktioner, men den här forskningen visar att det inte är riktigt så enkelt, säger Bo Ebenman.

Artikelförfattarna anser att det är viktigt att hitta sätt för stora rovdjur att samexistera med människor utan att det leder till stora konflikter. Ett förslag är att ekologer och samhällsforskare arbetar tillsammans med viltförvaltare och bevarandeorganisationer med exempelvis konflikthantering och förvaltningsplaner för rovdjur.

Det här är ingen ny kunskap egentligen och vi har tidigare skrivit om fenomenet som ibland kallas Skräckologi här på Natursidan.se.

Källa: Science via SVT och Pressmeddelande från Stockholms universitet

Mer att läsa