Gå till innehållet

Rovdjur kan hindra spridning av fruktad CWD

Cwd

Vargar begränsar smittspridning av fruktad hjärnsjukdom. Foto: Marie Mattsson

Det finns stor oro för att den smittsamma sjukdomen CWD ska börja sprida sig bland älgar, renar och andra hjortdjur i Sverige. Flera forskare världen över menar att rovdjur är bland de effektivaste sätten att begränsa spridningen.

Rovdjur väljer ofta att jaga sjuka, skadade eller gamla byten som är lättare att ta. På så sätt verkar rovdjur hjälpa till att bibehålla bytesdjuren i god kondition och stoppar spridningen av smittsamma sjukdomar. Det visar ny forskning från Yellowstone i USA och det bekräftas även från Norge.

Dödlig hjärnsjukdom som kan överleva tio år i marken
Den dödliga hjärnsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) är enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt en smittsam sjukdom som ingår i samma familj som galna ko-sjukan och Creutzfeldt Jacobs sjukdom. Smittan sprids via prionproteiner som förmår andra proteiner att anta samma onormala, deformerade form som de själva. Dessa prioner kan överleva i tio år i marken.

Drabbade djur får förändringar i hjärnan som drabbar nervsystemet och leder till beteendeförändringar, okoordinerade rörelser, avmagring och död. Det kan ta flera månader innan sjukdomsförloppet leder till döden.

Oro för spridning till människor
CWD sprider sig i hjortdjur världen över. Sjukdomen finns i 26 delstater i USA, flera provinser i Kanada, men också i Sydkorea, Norge och Finland. Bland Norges vildrenar där första fyndet gjordes 2016. Det ledde till en massavrättning av vildrenar och för att kontrollera smittan testas årligen mellan 20 000 och 30 000 vildrenar. Experter som New York Times pratat med är oroliga att sjukdomen en dag kommer att kunna smitta människor.

Vargar och rovdjur en lösning
I dagsläget finns det inget vaccin mot sjukdomen, men allt fler forskare pekar på att rovdjur kan vara en lösning. Vargar verkar kunna upptäcka smittan hos hjortdjur långt innan människan upptäcker den. De anar troligen CWD-smittade djur genom förändrad lukt och rörelsemönster.

– Vargar verkar vara det bästa djuret för att ta bort infekterade hjortar eftersom de jagar sina byten och föredrar att leta upp de svaga, säger Ellen Brandell, vid Penn State University, till NY Times. Hon har lett en studie som visade att vargar försenar utbrott av CWD och att de dessutom minskar utbrottens storlek.

Tät djurhållning – perfekt för smittspridning
När CWD och andra sjukdomar sprids in i områden där djur hålls tätt kan utbrotten bli både stora och gå snabbt. Enligt epidemologen och ekologen Andrew P. Dobson beror spridningen av sjukdomen framför allt på ekosystem med för få rovdjur och asätare som tillåter att proteinerna sprids i hjordarna och dessutom ligger kvar i marken under längre tid.

Järvar verkar effektiva på att begränsa sjukdomsspridning i sina bytesdjur. Foto: Anki Hammar

Exempel från Norge
Viltbiologen och vildrensexperten Tor Punsvik har länge jobbat med vildrenar i Norge. Han har följt det enorma arbetet med att testa 20 000 – 30 000 vildrenar om året för CWD sedan 2016 och enligt honom skulle området behöva fler järvar.

I Nationen.no skriver han att om Norge skulle låta järven etablera sig i Hardangervidda bland vildrenarna så skulle sjukdomens både begränsas i utbrottens storlek och spridning eftersom järven helst ger sig på de svagaste och mest lättillgängliga bytersdjuren. Det konstaterades i en studie redan 1994 då alla järvens bytesdjur kunde konstateras ha i dåligt fysiskt skick.

Han är kritisk till att Norge inte sett till rovdjurens betydelse för bytesdjurens hälsa och att det inte varit en del av landets viltforskning.

Källor: Nationen.no och New York Times

Mer att läsa