Gå till innehållet

Rösta fram Sveriges nya nationalfågel — 10 arter kvar

1962 fick Dagens Nyheters läsare rösta fram Sveriges nationalfågel och koltrasten vann. Sommaren 2015 genomförde BirdLife Sverige en större omröstning över hela landet för att fastslå om resultatet fortfarande står sig – det gjorde det. Koltrasten är fortfarande Sveriges nationalfågel.

Koltrast. Foto: Marie Mattsson.

Koltrast. Foto: Marie Mattsson

Dagens Nyheters omröstning gjordes i samarbete med Nordiska museet, Skansen och Sveriges Ornitologiska Förening och fick in knappt 5000 svar. Koltrasten vann över domherren med ungefär 200 röster. BirdLife Sverige anser att omröstningen var “begränsad såväl geografiskt som till antal röstande” och har startat en ny och större undersökning om vilken som är landets favoritfågel eller som bäst representerar Sverige.

Omröstningen är uppdelad i flera omgångar där tio fåglar per runda röstas ut. I första omgången försvann bland annat blåhake, hussvala, bergfink och silvertärna. I andra rundan mötte lövsångare, sånglärka, pilgrimsfalk, ejder, kungsfågel, ormvråk, kattuggla, svartvit flugsnappare, nötskrika och stare samma öde. Den 30 juni slogs även berguv (2417 röster), trana (2293), tornseglare (2043), storspov (2035), tjäder (2033), kungsörn (1918), större hackspett (1559), ladusvala (1557), tofsvipa (1463) och sidensvans (1458) ut.

Den slutgiltiga vinnaren presenterades på Falsterbo Bird Show och det blev återigen koltrasten.

De 10 finalisterna i omröstningen:

Havsörn

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Skata

Korp

Korp. Foto: Erik Hansson

Korp. Foto: Erik Hansson

Blåmes

Blåmes. Foto: Erik Hansson

Blåmes. Foto: Erik Hansson

Talgoxe

Talgoxe. Foto: Zsombor Károlyi

Talgoxe. Foto: Zsombor Károlyi

Koltrast

Fruktätare som gärna håller sig på marken. Honor och ungdomar är bruna. Foto: Marie Gillander http://www.natursidan.se/fotografer/marie-gillander

Koltrast. Foto: Marie Gillander 

Rödhake

Hörs knäppa eller smattra i framför allt södra Sverige om vintern. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Rödhake. Foto: Anki Hammar 

Sädesärla

Sädesärla. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Sädesärla. Foto: Zsombor Károlyi 

Bofink

Bofink. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Bofink. Foto: Daniel Pettersson 

Domherre

Domherre. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Domherre. Foto: Daniel Pettersson 

Sverige är inte det enda land som genomför en dylik omröstning. Även Sydafrika och Kanada röstar fram nationalfåglar för tillfället.

• Delta i omröstningen här (klicka på “Rösta” i menyn).

Mer att läsa