Gå till innehållet

Rekordstor insats för att få bort spökgarn i svenska vatten

En stor städinsats ska försöka råda bot på det stora problemet med spöknät som flyter runt och dödar fiskar, fåglar och marina däggdjur som fastnar i näten.

Gamla fiskelinor och fiskenät, så kallade spökgarn, är enligt en studie från 2016 det skadligaste skräpet i havet. I en rapport från Greenpeace 2019 avslöjas att det fortfarande försvinner 640 000 ton fiskeutrustning till havs varje år och att det utgör tio procent av allt plastskräp i våra hav. Även när fiskeredskapen spolas upp på land fortsätter de vara dödsfällor åt fåglar och spökgarnen bryts dessutom sakta ned till mikroplaster som sprids i haven och på land.

Men nu ska myndigheter, kommuner och yrkesfiskare göra en kraftinsats för att kartlägga och samla in skräpet på ett effektivt sätt. Städinsatserna kommer ske på tio platser runt om Sveriges kuster och pågår 2023 ut. 

– Det här blir den största samordnade insatsen i sitt slag i Sverige och berör både Östersjön, Västerhavet och Vänern. Genom att arbeta systematiskt med utgångspunkt från den kunskap som de lokala yrkesfiskarna har kommer vi att kunna hitta och kartlägga områden där förlorade redskap ansamlas. Därefter ska så mycket som möjligt tas upp, dokumenteras och återvinnas, säger Charlotta Stadig, utredare på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

HaV beräknar att enbart på västkusten förloras cirka 3 000 tinor (burar för att fånga hummer, kräftor och krabba) varje år.

Läs även

Över 100 ton fiskeredskap upphämtat sedan 2019
Yrkesfiskare får betalt för att städa havet
Ny rapport: Dumpad fiskeutrustning långvarigt hot mot haven

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa