Gå till innehållet

Regeringen satsar 200 miljoner på värdefull natur

Anlagd våtmark med fackelblomster i förgrunden. Foto: Erik Hansson

Våtmarker är viktiga skydd mot klimatförändringar, övergödning och för att bibehålla den biologiska mångfalden. Nu meddelar regeringen att det skjuts till 200 miljoner kronor till våtmarker och annan värdefull natur under det närmaste halvåret.

I höstas stoppades en satsning på 300 miljoner kronor på våtmarker när Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstades igenom med stöd av Sverigedemokraterna och tack vare att Liberalerna och Centerpartiet lade ner sina röster.

LÄS ÄVEN: • Fler vill anlägga våtmarker – motverkar torka, gynnar biologisk mångfald

– När riksdagen antog M-KD:s budget för 2019 togs hela regeringens satsning på våtmarker bort. Det är helt fel väg att gå mot bakgrund av de senaste årens torka. Inte ens efter vintern har vattenmagasinen hunnit återfyllas i tillräcklig utsträckning. I vårändringsbudgeten höjer vi ambitionerna, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och de står för en lång rad viktiga och värdefulla ekosystemtjänster. Trots det har nästan var fjärde våtmark försvunnit i Sverige de senaste 100 åren. I Skåne och Mälardalen är läget ännu värre. Här återstår bara en tiondel av den ursprungliga våtmarksarealen.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

– Vi kommer att lägga tillbaka 200 miljoner på ett halvår, som ska gå till våtmarkssatsningar för att vi ser att det finns ett enormt behov att stärka naturens egen förmåga att buffra vatten som kommer från regn. Och att vi ska höja grundvattennivåerna när vi ser hur klimatförändring och torka drabbade förra året, säger Isabella Lövin till Ekot.

Höstbudgeten innebar att 600 miljoner kronor till åtgärder för värdefull natur försvann och regeringen har inte möjlighet att kompensera de minskade anslagen fullt ut eftersom intäkterna minskar då inkomstskatterna inte får ändras.

LÄS ÄVEN: • Stor satsning på våtmarker gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster

De 200 miljoner som nu återförs ska även gå till bland annat skötsel av naturreservat, restaurering av ledsystemet i fjällen och rovdjursinventeringar.

Källor: Regeringen och Ekot

Mer att läsa