Gå till innehållet

Regeringen miljardsatsar på att rädda haven

Klippor på den svenska västkusten. Foto: Erik Hansson

Regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram en budgetproposition där 2,1 miljarder kronor satsas på att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster de närmaste tre åren.

– Hoten mot haven är många och allvarliga, men vi står inte utan lösningar. Det finns mycket vi kan göra för att säkerställa att vi har friska och rena hav som kan förse oss med allt från mat och jobb till bad och strandpromenader. Med den här budgeten kommer Sverige ta ett rejält kliv framåt i det arbetet, säger Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • 193 länder enades om över 1000 åtaganden för havet

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet och innebär att det satsas 600 miljoner kronor nästa år, 700 miljoner år 2019 och drygt 800 miljoner kronor 2020 för att rädda vattnen i Sverige.

Satsningen togs emot väl av miljörörelsen. WWF skriver på Twitter att det är en “mycket bra satsning från regeringen på att #RäddaHaven” och Naturskyddsföreningen skickade ut ett pressmeddelande som välkomnade satsningen.

– Regeringens besked om en budgetsatsning för att motverka flera problem som drabbar hav och vattenmiljöer är efterlängtad. Att satsningen är bred och täcker många viktiga områden är goda steg på vägen mot att uppfylla FN:s hållbarhetsmål om levande hav, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i pressmeddelandet. 

Det kommer bland annat läggas över 180 miljoner kronor under tre år på förstärkt områdesskydd i de marina skyddsområden som etablerats i Sverige på sistone och som nu innebär att 13,6 procent av landets marina områden är skyddade.

Ett annat område som det satsas på är att komma till rätta med de akuta miljörisker som flera vrak runt Sveriges kuster utgör, över 300 miljoner över tre års tid satsas också på att sanera de ansamlingar av miljögifter som finns i Östersjön.

LÄS ÄVEN: • Rapport: Hälsosam Östersjön kan ge 550 000 jobb

180 miljoner fram till år 2020 läggs på att minska mängden läkemedel som hamnar i miljön och 60 miljoner satsas under 2018 på att minska övergödningen, som till stor del orsakas av näringsämnen som kommer från land och rinner ut i havet via vattendrag.

Tidigare i somras presenterade regeringen en satsning på 200 miljoner kronor per år på våtmarker “för att säkra dricksvattenförsörjningen och våtmarkernas ekosystem”. Våtmarker har en förmåga att minska tillförseln av näring från land.

LÄS ÄVEN: • Storsatsning på våtmarker i höstbudgeten

100 miljoner under tre år satsas också på att “minska spridning av mikroplaster och andra plastprodukter och att minska nedskräpningen av plastprodukter samt strandstädning”.

Källor: Regeringen

Mer att läsa