Gå till innehållet

Regeringen: Halvera antalet vargar, björnar och lodjur

Idag släppte regeringen sin rovdjursproposition, som de vill ska börja gälla från den 1 januari 2014. I den föreslår de att riksdagen ska fastställa ett intervall på 170-270 vargar i Sverige jämfört med de ungefär 350-400 som finns idag. Enligt WWF och Naturskyddsföreningen motsvarar regeringens nya intervall “vad som fick EU-kommissionen att inleda en rättsprocess mot Sverige”. De båda naturorganisationerna menar också att regeringens beslut skiljer sig mycket från vad Vargkommitén kom fram till i augusti.

Vargar i hägn. Foto: Marie Mattsson

Vargar i hägn. Foto: Marie Mattsson

– Regeringens förslag saknar vetenskaplig grund. Det avviker från Vargkommitténs förslag och skiljer sig ordentligt från vad Rovdjursutredning föreslog ifjol. Den utredningens internationella vetenskapliga panel föreslog en siffra på 700 vargar, menar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Regeringen vill också minska antalet lodjur i landet från dagens ungefär 1200 till någonstans mellan 700 och 1000, samt antalet björnar från dagens 3000 till 1100-1400. Dessutom vill man sätta som mål om rovdjurssvinn på renar på 10 procent medan Svenska samers riksförbund och Sametinget har krävt en toleransnivå på fem procent.

Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen kommenterar propositionen på Twitter:
– Regeringens spräcker nu direkt den samsyn som uppnåddes i Vargkommittén. Ett större slag mot svensk naturvård har nog aldrig utdelats.

Vargkommittén ansåg attvargstammens storlek bör bestämmas av myndigheter och forskare, och inte av riksdagen eller regeringen, men enligt miljöministerLena Ek finns det ”gedigen vetenskaplig forskning” bakom gränsvärdena för alla rovdjursstammarna

Svenska Jägareförbundet är över lag nöjt med regeringens förslag, men tycker att det hade varit “fullt tillräckligt” med 150 vargar.
– Vi tycker det är mycket positivt att vi äntligen får ett beslut, en tydlig inriktning på rovdjursfrågan. Men vi vill också se att ansvarig myndighet omsätter besluten i verkligheten. Det behövs handling, säger Svenska Jägareförbundet förbundsordförande Björn Sprängare.

Källa: Svensk Jakt, Calle Elfström på SVT, Ekot och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa