Gå till innehållet

Recension av Svealands bästa fågellokaler

Omslag och baksida till “Svealands bästa fågellokaler” av Magnus Ullman

Recension av ”Svealands bästa fågellokaler” av Magnus UllmanAlla våra bokrecensioner kan läsas här.

Våren 2014 släpptes ”Här tittar vi på fåglar, Sveriges bästa fågellokaler” av Magnus Ullman och vi skrev i vår recension att det var en ”insatt, utförlig och utmärkt guide till Sveriges bästa fågellokaler”. Hösten 2015 kom en guide till “Götalands bästa fågellokaler” som var en välfylld och fullt motiverad ny bok även om lite för många lokaler återanvänts från föregångaren.

Med “Svealands bästa fågellokaler” 1,5 år senare har inte Magnus Ullman slagit av på takten. Det är en imponerande redogörelse för landsdelens bästa fågelområden, men med stort fokus på de östra delarna. Ungefär 80 procent av platserna som beskrivs i boken ligger öster om Örebro och dessutom innehåller den en specialguide till Stockholm.

De centrala delarna av huvudstaden föräras tio sidors tips (20 om Ågestasjön och Järvafältet räknas med). Här inkluderas fågellokaler som kanske framför allt intresserar Stockholmsskådare som vill hitta godbitar i närheten. Urvalet är över lag genomtänkt även om jag tycker att det är lite märkligt att inte fina Svartsjöviken fick vara med istället för några av de andra platserna.

I Götalands-boken var ungefär hälften av platserna med i Sverige-versionen, men den här gången är det framför allt nya områden med (endast 13 av 52 platser är återanvända från “Här tittar vi på fåglar”) och jag gillar att det tas upp en del något annorlunda fågellokaler. Det uggle- och skogshönsrika området runt Möklinta i nordöstra Västmanland till exempel. För det mesta är det dock relativt välkända platser för fågelskådare, åtminstone till namnet. Det är en sak att ha hört talas om Hovran, Ledskär eller Näsnaren och en annan fråga att veta hur platserna bäst ska upplevas. Den kollen får man med “Svealands bästa fågellokaler”.

Platserna beskrivs utförligt med tydliga kartor, lämpliga utsiktspunkter, användarvänliga symboler, gps-koordinater och tips på vad man kan se under olika delar av året. Fokus ligger på uppräkningar av fågelarter, fakta och vägbeskrivningar, snarare än målande beskrivningar av platserna. Detsamma gäller bilderna. Det är tydliga fågelbilder och landskapsfoton som säger så mycket som möjligt om fågellokalen, snarare än att de rymmer några konstnärliga ambitioner.

Det är med andra ord en bok som satt upp tydliga, klara mål och som uppfyller dessa alldeles utmärkt, tack vare imponerande faktainsamling och säkerligen väldigt många timmar i fält för Magnus Ullman.

Betyg: 4 av 5

Läs mer:
• Vår intervju med författaren, guiden och fågelexperten Magnus Ullman.

Transparens: Vi fick ett exemplar av boken av Hirschfeld Media.

Mer att läsa