Gå till innehållet

Recension av omfattande verk om svampar

Uppslag ur “Fungi of Temperate Europe”.

Förlaget hävdar att “Fungi of Temperate Europe” är “en av de mest omfattande mykologiska guiderna som publicerats”. Det kan säkert stämma. 2 800 arter uppdelat på två volymer om sammanlagt 1700 sidor med över 7 000 foton som väger 5,3 kg är minst sagt ambitiöst. Frågan är om det är bra också?

Det är lätt hänt att kräva att över 1 700 sidor om svampar ska vara heltäckande, men det är nästan omöjligt. “Fungi of Temperate Europe” är faktiskt ganska långt ifrån att vara ett komplett verk över Europas svampar. Det finns helt enkelt för många svamparter i Europa för att rymmas i ett någorlunda behändigt bokverk. “Fungi of Temperate Europe” tar upp över 2 800 arter, men bara i författarnas hemland Danmark (böckerna har getts ut både på engelska och danska) finns ungefär 8 000 och i Europa finns fler än 20 000 arter.

“Fungi of Temperate Europe” utklassar dock alla andra svampböcker när det gäller omfattning och det är inte bara ett stort verk. Det är välgjort också.

“Svamphjul” i boken “Fungi of Temperate Europe”.

En smart funktion i boken är “svamphjulen”. Tidigt i bok 1 finns ett hjul som snabbt ger en överblick över bokens alla grupper så att du börjar leta på rätt ställe. Varje grupp har dessutom ett eget hjul med en beskrivning i navet, svampens sporer som de ser ut i mikroskop visas med illustrationer i den innersta kretsen och längst ut finns foton på hela fruktkroppen. Efter att du satt dig in i systemet är det väldigt smidigt för att komma rätt bland de tusentals arterna. Hjulen kan även hittas online via författarnas webbplats Mycokey.com.

Förutom de vanliga storsvamparna går författarna också igenom bland annat tickor, skinn, parasitsvampar på blad, slemsvampar och även en del lavar.

Varenda art som nämns har tydliga foton eller bildcollage som visar både över- och undersida, samt ofta en närbild av hur sporlagret ser ut. Dessutom har bilderna alltid en skala så att man snabbt får en uppfattning av svamparnas storlek. Bildmaterialet är utmärkt och är en av bokens styrkor.

Uppslag ur “Fungi of Temperate Europe”.

Väldigt mycket är genomtänkt med “Fungi of Temperate Europe”. Förutom svamphjulen och bilderna är texterna effektiva och kortfattade och det är relativt enkelt att hitta i böckerna, trots omfattningen, men det finns småsaker jag hade önskat att de lagt in för att lyfta den ett snäpp till. Utbredningskartor hade inte varit så dumt när det är ett så stort område som omfattas. Nu finns det korta beskrivningar i stil med “widespread at least to the north and east”, men kartor hade gjort det smidigare att snabbt avläsa vilken art som är trolig.

Att tydligt jämföra liknande arter är viktigt i artbestämningslitteratur. Här har Thomas Læssøe och Jens H. Petersen löst det enkelt med pilar i beskrivningen mot arter som de jämför med. Det fungerar, men jag hade uppskattat även någon form av markör i bilderna för att visa ännu tydligare vad som är en arts utmärkande utseende. Som nybörjare är det inte alltid så enkelt att veta vad man ska titta efter.

Beroende på dina språkkunskaper kan det vara en utmaning att texterna är på engelska (eller danska om du har den versionen). Det kan ta ett tag att komma in i alla termer. Alla arter anges dock med vetenskapliga namn så det går snabbt att hitta svenska namn med en sökning på nätet eller i en svensk svampbok. Personligen trodde jag det skulle bli ett större problem än det egentligen var.

“Fungi of Temperate Europe” är ett suveränt mastodontverk som förtjänar en plats i din bokhylla om du vill lära dig känna igen andra arter än matsvamparna. Det bör dock nämnas att priset för de två böckerna ligger på ungefär 900 kronor.

Mer att läsa