Prisbelönt naturfilm: Falkar jagar i vackra starflockar

Flock av starar – ”murmuration”. Foto: Walter Baxter, CC BY-SA 2.0, 

På flera håll i världens samlas nu hundratusentals starar i enorma flockar på sin väg söderut. När de flyger tillsammans skapar de stora skådespel på himlen som kallas ”murmurations” på engelska och ”sort sol” (svart sol) på danska. Händelsen blir ännu mer anmärkningsvärd när rovfåglar jagar bland flockarna.

Tyvärr har antalet starar i Sverige minskat med 70-75 procent sedan 1970-talet. Det allt mer industrialiserade jordbruket och igenplanteringen av öppna gräsmarker är de största orsakerna till att vi inte längre kan njuta av det här fascinerande skådespelet i Sverige.

Fotografen Nick Dunlop har ägnat mycket tid åt att dokumentera stararnas flykt och hans film ”The starling and falcon dance” utsågs till Nature’s Best 2017 Video Winner.

Se filmerna här:
• ”The starling and falcon dance”
• ”The starling and falcon dance 2”

Hans bilder på starflockarna kan dels ses på hans webbplats och i boken ”Chaos in the sky”.