Gå till innehållet

Prisbelönt biolog: Halva planetens natur måste skyddas

Död ved – en viktig faktor för biologisk mångfald i skog. Foto: Marie Mattsson http://mariemattsson.se/

Död ved – en viktig faktor för biologisk mångfald i skog. Foto: Marie Mattsson 

50 procent av jordens natur måste skyddas, menar den kända amerikanska biologen EO Wilson, som två gånger vunnit den prestigefulla journalistutmärkelsen pulitzerpriset och som skrivit boken “Half Earth: Our Planet’s Fight For Life”. Genom ett sammanhängande system av korridorer och landskap med skyddad natur från norr till söder, är det möjligt, menar han.

Just nu pågår den sjätte massutrotningen av arter på jorden, en utrotning som människan har skapat. Utrotningen började redan för 60 000 år sedan när homo sapiens lämnade Afrika. Först skedde det långsamt och nu sker det mycket snabbt. EO Wilson säger att det är en ”biologisk förintelse” (biological holocaust) som pågår.

LÄS ÄVEN: • Så påverkas vi av den sjätte massutrotningen

Wilson har räknat ut att det enda sättet som mänskligheten kan stävja massutrotningen, är att avsätta halva planeten som skyddade områden. Om det görs så kommer 85 procent av jordens arter att klara sig. Men detta förutsätter också att mänskligheten lägger om till en mer hållbar livsstil. Denna idé har cirkulerat de senaste åren bland biologer och naturvårdare. E O Wilson menar är det fullt möjligt. I en intervju i The Smithsonian säger han:

– Vi har inte tänkt stort nog, inte ens de som vill bevara natur har gjort det. Halva jorden är ett mål och vi kommer dit genom ett system av vilda landskap som hänger samman. Jag ser en kedja av ostörda korridorer av natur som bildas, som svänger och öppnar sig i landskap. Dessa landskap av natur är stora nog för att rymma nationalparker för biologisk mångfald, en ny sorts parker som inte tillåter att arter försvinner.

LÄS ÄVEN: • Mänsklig konsumtion bakom pågående massutrotning

I en artikel skriver EO Wilson att biologisk mångfald är som en sköld som skyddar varje art som uppgör denna mångfald, människan inkluderad. Vad händer när arterna en efter en dör ut och när ekosystemet faller samman? Forskningen om detta har precis börjat och det finns inga svar än. Snabba tekniska lösningar och små fragment som räddas här och där räcker inte, menar han.

Massutrotningen av arter kan jämställas med ett lika stort hot mot människan som ett världskrig, ett globalt pandemiutbrott och klimatförändringen, menar E O Wilson. Målet måste sättas mycket högre för att skydda jordens arter och ekosystem och slutligen oss själva.

Källa: EO Wilson Biodiversity Foundation

Mer att läsa