Gå till innehållet

Pris till naturvänliga skogsägare och jordbrukare som kan inspirera andra

Vindpump och liten damm vid Karlsfälts gård. Foto: Karlsfälts Gård.

Världsnaturfonden har nyligen utsett “Årets svenska Östersjöbonde” och Naturskyddsföreningen har delat ut sitt Skogspris. Poängen med båda priserna är att hylla de jordbrukare och skogsägare som gör viktiga insatser för naturen.

Christoffer Bonthron och Erik Bengtsson från Karlsfälts Gård i Ystad har utsetts till ”Årets svenska Östersjöbonde” av Världsnaturfonden WWF. De får priset för att de anlagt och återskapat våtmarker och dammar och skapat ett bevattningssystem på gården “som inte bara verkar positivt för odlingen utan också för djur och natur i området”. Insatserna har både minskat vattenbehovet och elförbrukningen med 20 respektive 30 procent.

– Vi är stolta och glada över utmärkelsen, eftersom miljön är helt central för gårdens verksamhet. Vi lånar marken av våra barn och vill känna att vi gör vårt yttersta utifrån de förutsättningar, den teknik och kunskap som finns tillgänglig, säger Erik Bengtsson, VD, och Christoffer Bonthron, Projektledare vid Karlsfälts Gård.

”Årets svenska Östersjöbonde” får i höst representera Sverige i den internationella tävlingen ”Baltic Farmer of the Year” där en vinnare för hela Östersjöregionen utses. Målet är att “inspirera till goda miljöinsatser runt Östersjön och visa att det är möjligt att minska övergödningen”.

Skogspris till insatser för skogens biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen har delat ut sitt Skogspris 2018 till Bertil Andersson i Vimmerby. Han belönas för att ha tagit initiativ till flera biotopskydd och naturvårdsavtal på sina marker, bedrivit ett anpassat skogsbruk som gynnar lövträd och för att ha avsatt andra delar av sin fastighet för naturvård utan ekonomisk ersättning.

– Det känns väldigt roligt att få uppmärksamma Bertil Andersson, Vimmerby för hans fantastisk fina insatser för skogens biologiska mångfald. Vi hoppas att Bertil kan inspirera fler skogsägare. Det behövs fler som liksom Bertil tar egna initiativ till biotopskydd och naturvårdsavtal och anpassar skogsbruket så att det gynnar lövträd och de djur och växter som lever av dessa, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Poängen med priset är att lyfta markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och skogens sociala värden.

– När skogspolitiken inte räcker till är enskilda initiativ som gör skillnad oerhört viktiga, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Källor: WWF och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa